Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Instruktioner vid allvarliga risker

Skyddsinstruktioner

Om man konstaterar att ett visst arbete kan innebära allvarliga eller det finns särskilda risker ska skriftliga, skydds- och hanteringsinstruktioner upprättas. Här ges ett exempel på vad en instruktion för hantering av kemiska ämnen och produkter kan innehålla.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.