Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Riskbedöm

I det systematiska arbetsmiljöarbete görs regelbundna genomgångar av verksamheten för att kontrollera om arbetsmiljön är "sund och säker".  Vilka undersökningar och riskbedömningar av verksamheten ska  genomföras? Hur ofta? Arbetsmiljölagen anger 4 ggr per år som riktmärke för skyddsrond och påföljande möte, skyddskommitten. Komplexiteten, riskbilden, storleken på verksamheten innebär ofta helt olika förutsättningar.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.