Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Trafikansvar

Företag verksamma inom gods- och passagerartransporter har trafikansvar och fordonsägaransvar, ansvarsområden som normalt ligger hos verkställande direktören, men som kan delegeras.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.