Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Skyddsombud

Skyddsombudet är de anställdas företrädare på arbetsplatsen och ska verka för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Skyddsombudet ska ges möjlighet att medverka, deltaga i  och lämna synpunkter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.