Bli bussbranschintressent

Bussbranschen består inte bara av bussföretag. Våra branschintressenter är leverantörer eller partners i branschen och som branschintressent får ditt företag möjlighet till unika kontaktvägar till merparten av bussföretagen i Sverige. Samtidigt kan våra medlemmar ta hjälp av er kunskap för att utveckla den svenska bussbranschen.

För att kunna hålla oss uppdaterade om vad som sker inom näringen och för att främja utbyte mellan våra medlemsföretag och branschens leverantörer och partners erbjuder vi intresserade företag möjlighet att vara branschintressenter. 

Det får du som är branschintressent

Som branschintressent får du regelbundet vårt nyhetsbrev Bussbranschnytt och inbjudningar till olika arrangemang, mässor och seminarier där det finns möjlighet att träffa våra medlemmar. Du har också möjlighet att rekvirera vår medlemsmatrikel i digitalt format.

Avgift

Branschintressenter betalar en fast serviceavgift per år på tio procent av prisbasbeloppet som 2023 är 53 500 kronor exklusive moms. Det betyder att det i dagsläget kostar 5 730 kronor per år att vara branschintressent.

Bli branschintressent

Ansök om medlemskap utan BankID
Ansök om medlemskap med BankID