Coronaviruset

Den 1 april 2022 träder en ändring av lagen om stöd vid korttidsarbete i kraft som innebär att karenstiden i lagen tillfälligt ska slopas. Lagändringen gör det möjligt för de arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete tidigare under pandemin att ansöka om stöd igen. Stödet kommer att vara möjligt att söka retroaktivt för perioden 1 december och framåt från och med 1 april 2022.