Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Frågor och svar för dig som är arbetsgivare

Spridningen av Coronaviruset (2019-nCoV) väcker många frågor, bl.a. kring hur du som arbetsgivare kan och bör agera i olika situationer. Nedan finner du svar på några av de frågor som kan uppstå. Situationen kan förändras snabbt och nya frågor kan uppkomma, vilket gör att utgångspunkterna för vår rådgivning kan komma att förändras. Utifrån situationens utveckling kommer vi därför att uppdatera dessa frågor och svar löpande senaste uppdatering: den 7 oktober 2021)

På den här sidan kan du även hämta intyg för samhällsviktig verksamhet, du måste vara inloggad för att ta del av det.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade riktlinjer påverkar dig som arbetsgivare

Den 1:a april presenterade Folkhälsomyndigheten ”föreskrifter och allmäna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19.”

Med stöd i Smittskyddsförordningen har råden uppdaterats kring alla former av verksamhet i Sverige. Det inkluderar företag och föreningar, myndigheter och kommunala samt regionala verksamheter, men syfte att bland annat förhindra trängsel och folksamlingar.

Därutöver gäller tidigare kommunicerade individuella råd, exempelvis god hygien, att hålla avstånd från andra personer, att vid minsta sjukdomstecken stanna hemma, samt att avstå resor i rusningstid och icke nödvändiga resor.

Föreskriften träder i kraft den 1 april och har en löptid fram till och med den 31 december, men åtgärdernas omfattning kommer att styras av det samlade läget.

För en mer detaljerad beskrivning av råd och föreskrifter hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens information, som du hittar här.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.