Jobba hos oss

Transportföretagen erbjuder en spännande och kunskapsintensiv arbetsplats i ständig utveckling med våra medlemmar i fokus. Hos oss arbetar idag drygt 80 personer. Merparten har sin arbetsplats på huvudkontoret i Stockholm och resterande runt om i landet på våra åtta regionkontor.

Vi söker en näringspolitisk expert med fokus på kollektivtrafik

Transportföretagen söker förhandlare

Har du gått fordons- och transportprogrammet? Vill du inspirera fler?

 Jobba på Transportföretagen

Vårt arbete

Vår utgångspunkt är våra medlemsföretags utmaningar. I våra nio förbund finns drygt 10.100 medlemsföretag med tillsammans ca 217.000 anställda. Det gör oss till den främsta samlingspunkten för företagen i transportnäringen i Sverige.

Arbetsgivarfrågor

Vi ansvarar för drygt 60 kollektivavtal. Vi hjälper till att lösa våra medlemmars utmaningar, oavsett om det gäller juridiska tvister, fackliga förhandlingar eller arbetsmiljöfrågor. Vi arrangerar utbildningar inom exempelvis arbetsrätt och ledarskap till stöd för våra medlemmar.

Näringspolitik

Vi verkar för att skapa goda förutsättningar för transportnäringen samt att öka förståelsen för densamma. Vi påverkar beslutsfattare, bildar opinion och folkbildar i frågor som rör transporter, logistik och infrastruktur.

Kompetensförsörjning

Ett annat viktigt arbete är att säkerställa att det finns rätt utbildningar, utbildningsplatser och kvalificerad arbetskraft till förfogande för våra branscher.

Om det inte finns någon ledig tjänst som passar dig kan du istället göra en generell intresseanmälan. Vi är alltid intresserade av engagerade medarbetare som kan hjälpa våra medlemsföretag och oss att växa.