Utbildningar och seminarier

Praktiskt Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljö digitalt

Digital utbildning. Kraven från myndigheter, kunder och egen personal ökar ständigt. - Vad behöver jag kunna som chef?

Innehåll

Regler som styr

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Föreskrifterna (AFS)

Systematiskt arbetsmiljöarbete, hur ska det gå till?

 • Ansvar och roller, samverkan, organisation, spelregler
 • Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Uppgiftsfördelning, delegering, samordningsansvar
 • Olyckor & allvarliga tillbud, anmäla och utreda
 • Riskbedömningar
 • Handlingsplaner, genomför åtgärder, kontrollera och följa upp
 • Information, instruktioner, utbildning

När det händer något, vad gäller, vad ska göras?

 • Olycksfall, skador, allvarliga tillbud
 • Rapportering, utredning, avvikelserapporter
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Påföljder vid brott mot Arbetsmiljölagen och Brottsbalken

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och HR

Mer information

Utbildningen är uppdelad på två halvdagar. 

Länk skickas ut ett par dagar innan tillfället.

Har du frågor om utbildningen, kontakta Anki Engström, tel 08 762 71 81 eller skicka e-post utbildning@transportforetagen.se

Event

Just nu finns inga aktuella kurstillfällen. Vänligen skicka din intresseanmälan till utbildning@transportforetagen.se