Utbildningar och seminarier

Praktiskt Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljö fysiskt

Kraven från myndigheter, kunder och egen personal ökar ständigt. - Vad behöver jag kunna som chef?

Innehåll

Regler som styr

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Föreskrifterna (AFS)

Systematiskt arbetsmiljöarbete, hur ska det gå till?

 • Ansvar och roller, samverkan, organisation, spelregler
 • Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Uppgiftsfördelning, delegering, samordningsansvar
 • Olyckor & allvarliga tillbud, anmäla och utreda
 • Riskbedömningar
 • Handlingsplaner, genomför åtgärder, kontrollera och följa upp
 • Information, instruktioner, utbildning

När det händer något, vad gäller, vad ska göras?

 • Olycksfall, skador, allvarliga tillbud
 • Rapportering, utredning, avvikelserapporter
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Påföljder vid brott mot Arbetsmiljölagen och Brottsbalken

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och HR

Mer information

Plats:

Malmö: Radisson Blu Hotel, Östergatan 10, Malmö

Göteborg: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10 , Göteborg


I kursavgiften ingår lunch och kaffe. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.00
Eventuell resa och logi bokas och betalas av deltagaren.
Fakturering sker efter genomförd kurs.

Har du frågor om utbildningen, kontakta Anki Engström, tel 08 762 71 81 eller skicka e-post till utbildning@transportforetagen.se

Event
Pris exkl. moms
2.100 kr
 • Tid:
  Fullbokat
 • Tid:
  Lediga platser kvar