Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Vouchrar kan inte omfattas av resegarantin och är inte lösningen på krisen i resebranschen

Sveriges Bussföretag har idag i ett remissvar yttrat sig över Kammarkollegiets uppdrag om att informera om under vilka villkor vouchrar kan omfattas av resegarantier. Förbundets uppfattning är att dagens lagstiftning är tydlig och inte går att misstolka: vouchers, presentkort eller andra värdebevis omfattas inte av resegarantierna. Vouchers är inte heller en lösning på de akuta likviditetsproblem som många researrangörer ställts inför.


- I grunden är det här ett väldigt märkligt formulerat regeringsuppdrag. Kammarkollegiet vet mycket väl att olika typer av värdebevis inte omfattas av företagens ställda resegarantier. Det hade de kunnat svara regeringen med vändande post och så hade vi sluppit denna tidsödande process, säger Oscar Sundås, branschutvecklare turist- och beställningstrafik på Sveriges Bussföretag.


Det grundläggande problemet ligger inte i att företagen inte kan ställa ut vouchers, utan i den ansträngda likviditeten. Denna skulle kunna lösas genom olika typer av riktade statliga stödåtgärder, där Sveriges Bussföretag har argumenterat för såväl ett stöd för avställda turistbussar som en statlig fond för återbetalningar till resenärer. Att företagen ställer ut vouchers flyttar problemet framåt i tiden, men löser ingenting.


- Om vouchrar och värdebevis skulle omfattas av resegarantierna kommer banker och försäkringsbolag som företagen anlitar idag att göra helt andra riskbedömningar och många kommer med stor sannolikhet att dra öronen åt sig. Vi riskerar en situation där researrangörerna inte kan ställa sina lagstadgade garantier och därmed inte kan genomföra sin verksamhet, avslutar Oscar Sundås.

Läs remissyttrandet i sin helhet här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.