Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Uppmaning att uppdatera resegarantier till Kammarkollegiet

Sveriges Bussföretag vill rikta en uppmaning till medlemsföretagen att så snart det går skicka in en reviderad budget till Kammarkollegiet, med nya siffror utifrån nuvarande prognos för försäljning under året. Vi har förståelse för om detta är oerhört svårt att uppskatta i dagsläget, men det är samtidigt viktigt att Kammarkollegiet löpande får in rätt underlag för att kunna besluta om storleken på era garantier.

Läs mer på Kammarkollegiets webbsida
Anmäl reseverksamhet

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.