Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Situationen i motorbranschen med anledning av coronaviruset

Effekterna av coronaviruset löper nu som en röd tråd genom transportsektorns samtliga delar, det innebär också en påverkan på verksamheter knutna till motorbranschen, där vi nu följer utvecklingen noga.

Situationen med det nya coronaviruset har stor påverkan på mycket av transportbranschen, även om gods- och motorsidan befinner sig i en senare cykel än den renodlade passagerartrafiken. Men, även inom motorbranschen början effekterna nu bli kännbara.

Vi vet att godskorridorer är påverkade

Mest påtagligt är nu störningar i leveransleden, uppkomna av det faktum att många fabriker tvingats hålla stängt. Det innebär att inga fordon kommer att kunna levereras om cirka 3 månader då det är fördröjning från tillverkning till leverans. På kort sikt säljer man de bilar som är beställda intill produktionsstopp, sedan börjar det halta.

Underleverantörer påverkas också. Vi vet att godskorridorer är påverkade då ytterligare gränskontroller försvårar möjligheten för godset att komma igenom vilket i sin tur påverkar in- och utflöde av gods.

I Tyskland har bilhandlare tvingats stänga ned, i Sverige stängde Scania sin produktion och inom verkstäderna början man nu se en avmattning samt att besök uteblir på grund av rädsla för smittspridning. Branschen ser också en ökning av sjukskrivningarna. Eftersom motorbranschens verksamheter, exempelvis bensinstationer, verkstäder med mera är samhällsviktiga delar av transportinfrastrukturen är det nu viktigt med åtgärder som säkrar branschen.

  • Lagen om korttidspermittering måste ändras så att det också kan gälla för familjeföretag och enmansföretag, många av motorbranschens verksamheter är just sådana och här uteblir nu stöd.
  • Vi behöver införa en kompensation- och stödmodell som påminner om den som lanserats i Danmark, där staten kan ta en del av verksamheternas fasta kostnader och också ger stöd till enmansföretag som ett komplement till lån och garantier.
  • Det måste vara tydligt för företagen i alla sektorer hur de ska söka de stöd som regeringen utlovat

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.