Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Välkomna satsningar på att elektrifiera transportsektorn

Välkomna satsningar på att elektrifiera transportsektorn

Regeringen har i dag på eftermiddagen kommit med besked om satsningar på att elektrifiera transportsektorn. Det handlar bland annat om elektrifiering av tunga fordon, fossilfritt flyg 2045, och fordonsstrategisk forskning.

Dels kommer regeringen att satsa på utbyggd laddinfrastruktur till vägtrafiken - ett nytt stöd avsätts på 500 miljoner kronor för 2021 och för 2022 beräknas 550 miljoner kronor tillföras ändamålet. Satsningen ska påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena.

”Det är viktigt och värdefullt att regeringen satsar på elektrifiering av transportsektorn. För att nå klimatmålen är det avgörande med en utbyggd laddinfrastruktur”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

För flygets del handlar det om att ge fortsatt stöd åt forskning på fossilfritt flyg som att utveckla biodrivmedel. Stödet innebär även att man satsar på en elektrifiering av flyget för att minska inrikesflygets utsläpp. Satsningen omfattar utvecklingen av elflyg.

Satsningen på fossilfritt flyg tillförs 50 miljoner kronor under 2021 och under 2022 beräknas 50 miljoner kronor behöva tillföras ändamålet. Med de nya medlen kommer även elflyg inkluderas i satsningen.

”Det svenska inrikesflyget har god möjlighet att vara ledande i att bli fossilfritt. Vi är på god väg och regeringens satsning på forskning, biodrivmedel och elektrifiering är en stark signal om att man har lyssnat på branschens röst om vad som krävs för att bli fossilfria. Flyget är hårt konkurrensutsatt och ska vi ha ett ledande svenskt, hållbart flyg är alla politiska satsningar en förutsättning”, avslutar Marcus Dahlsten.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/elektrifieringen-av-sverige-tar-nya-kliv/

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.