Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Tvist mellan fackförbund drabbar medlemsföretag i Säkerhetsföretagen

Elektrikerförbundet (SEF) har tidigare varslat Säkerhetsföretagens medlem Hometec Security om total arbetsnedläggelse. Nu kommer ett nytt varsel från SEF om nyanställningsblockad mot företaget samtidigt som de varslar om sympatiåtgärder riktat mot företag medlemmar i Installatörsföretagen tänkta att träda i kraft den 23 och den 25 september. Det är ett ansvarslöst och oproportionerligt agerande med bakgrund i en kollektivavtalstvist.

Konflikten gäller larm- och säkerhetsföretaget Hometec Security , medlem i Säkerhetsföretagen. Trots att företaget har kollektivavtal med Unionen, vill SEF teckna ett till, eget avtal.

Företaget är såsom medlem i Säkerhetsföretagen bundet av ett kollektivavtal som Säkerhetsföretagen tecknar med Unionen för samtliga anställda medarbetare. Samtidigt kräver SEF att företaget ingår kollektivavtal med dem trots att företaget redan är bundet av kollektivavtalet med Unionen för samtliga anställda. Tvisten om vilket fackförbund som ska organisera medarbetarna på arbetsplatsen är mellan SEF och Unionen och inte mellan SEF och bolaget.

”Det är mycket anmärkningsvärt att Elektrikerförbundet attackerat vårt medlemsföretag, som redan är bundet av ett kollektivavtal med Unionen. Gränsdragningsfrågan måste lösas mellan SEF och Unionen Att varsla om ytterligare konfliktåtgärder skadar inte bara företag och medarbetare utan visar även med all önskvärd tydlighet på behovet av införandet av en proportionalitetsprincip i det svenska konfliktregelverket, säger Ulrika Egervall, förhandlingschef på Säkerhetsföretagen.

För pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.