Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Sveriges Bussföretag deltar i arbete kring digitalisering av den europeiska transportsektorn

EU-kommissionen ser en fortsatt och påskyndad digitalisering, inklusive av transportsektorn, som en viktig del i gemensamma europiska satsningar på hållbarhet och på utvecklingen av den inre marknaden samt EU:s återhämtning efter Corona-pandemin.

Under våren 2020 antog EU-kommissionen sin nya datastrategi  som syftar till att skapa en inre marknad för data, med fokus på maskindata och inte personuppgifter, och företag ska kunna använda den på lika villkor i hela EU. Nu har ett initiativ lanserats av IRU (International Road Transport Union), där Sveriges Bussföretag är aktiva medlemmar, för att tillvarata transportföretags intressen i en växande dataekonomi. Digital innovation inom transportsektorn handlar till exempel om uppkopplade fordon, smarta städer och olika digitala plattformar för reseinformation och försäljning av transporttjänster. Alla dessa är beroende av att stora mängder data finns tillgänglig och kan delas mellan olika aktörer.

Tillsammans med bland andra UITP, den andra internationella kollektivtrafikorganisationen med fokus på linjelagd kollektivtrafik i vilken Sveriges Bussföretag är medlemmar tillsammans med Svensk Kollektivtrafik, har IRU identifierat vilka förutsättningar som behövs för att dataekonomins möjligheter ska kunna utnyttjas även av mindre företag.

Sveriges Bussföretag har lyft fram aspekter som frivillighet vad gäller att dela data mellan företag och att EU-kommissionen inte ska lagstifta på ett sätt som tvingar företag att dela data med andra. Även tydlighet kring kontrakt och äganderättigheter är viktigt, precis som satsningar på att hjälpa företag med kompetensutveckling inom det digitala området. Ledorden är möjligheter på lika villkor för alla företag i en alltmer digitaliserad ekonomi.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.