Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Öronmärkta pengar och utbildningskvalitet fanns inte med

Öronmärkta pengar och utbildningskvalitet fanns inte med

Transportsektorn har ett omfattande och långsiktigt rekryteringsbehov. Det är därför välkommet att regeringen satsar på utbildningsplatser och stärkt kompetens i budgetpropositionen för 2021. Men Transportföretagen hade hoppats på öronmärkta resurser till branschens kompetensförsörjning och satsning på utbildningskvalitet. Ska Sverige fortsatt ha en konkurrenskraftig och hållbar transportsektor så är utbildningssatsningarna avgörande.

Stannar transporterna stannar Sverige. Därför är en hållbar kompetensförsörjning till transportsektorn avgörande för svensk ekonomi, för vår vardag och för hela samhället. När konsekvenserna av coronakrisen slagit till med full kraft måste vi jobba med ett längre perspektiv när det gäller företagens behov av kompetens. Därför välkomnar vi regeringens satsning på arbetsmarknadsutbildningar i budgeten, närmare bestämt 772 miljoner kronor. Nu är det viktigt att resurserna kommer transportsektorn till del.

Regeringens satsning på en miljard kronor på yrkesvux innebär att kommunerna kommer att kunna erbjuda 63 500 statligt finansierade helårsplatser under 2021. Satsningen är välkommen. Nu är det viktigt att även kommunerna prioriterar sin del av finansieringen av fler yrkesvuxplatser och att platserna även i det här fallet riktar sig till transportsektorn. För att satsningen på yrkesvux ska ge effekt behöver man på kommunal och regional nivå långsiktigt satsa på samverkan med branschen för att såväl elevplatser som utbildningskvaliteten ska spegla branschens behov. Yrkesvux spelar en avgörande roll i att nyutbilda, kompetensutveckla och vidareutbilda personal till transportbranschens olika yrken.

En stor fråga för transportbranschens rekryteringsbehov är att fler tar körkort. Att regeringen i sin budget avsätter medel till CSN-lån för körkort till ungdomar mellan 19–20 år med gymnasieexamen är ett steg i rätt riktning. Men CSN-lånet måste vidgas till att även omfatta C- respektive D-körkort, dvs lastbil och buss. Att dessutom knyta lånemöjligheten till krav på gymnasieexamen riskerar att ytterligare försvåra för grupper av unga människor att ta sig in på arbetsmarknaden.

”Dagens regeringsbesked är i generella termer välkomna då resurser till branschens kompetensförsörjning behövs – i synnerhet då transportsektorn har ett mycket stort och långsiktigt rekryteringsbehov. Samtidigt hade vi förhoppningar om att stöden hade varit än mer omfattande – exempelvis än fler platser på yrkesvux och att CSN-lånet omfattade C- och D-körkort för lastbil respektive buss. Det hade gynnat ungas anställningsbarhet och hela arbetsmarknaden”, säger Caj Luoma chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressnsvarig Transportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.