Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Ologiskt lite till kollektivtrafiken

Ologiskt lite till kollektivtrafiken

Samtidigt som vi uppmanas att inte resa med kollektivtrafiken annat än nödvändigt, förutsätts normal turtäthet. Trots det får kollektivtrafiken ett alldeles för litet ekonomiskt stöd i regeringens gröna återhämtningsbudget som presenterades i dag. Vem ska då stå för notan eller garantera att kollektivtrafikens bussar kör när krisen är över och vi förväntas gå tillbaka till jobbet?

”Regeringens ovilja att stötta kollektivtrafiken som drabbats hårt i coronakrisens spår är både märklig och ologisk mot bakgrund av att kollektivtrafikens aktörer samtidigt förväntas och uppmanas att upprätthålla en kollektivtrafiken som fungerar för alla som behöver ta sig till arbete, skola och sjukvård. När landets regioner och trafikföretag nu blöder av minskade biljettintäkter riskerar vi en negativ spiral av indragen trafik, sämre service och negativa effekter för ett hållbart samhälle”, kommenterar Anna Grönlund branschchef Sveriges Bussföretag.

”För våra medlemsföretag som kör bussarna i majoriteten av landets kollektivtrafik är regeringens besked ett dråpslag. Oron ökar nu för indragen trafik och i spåren av det nedskärningar i företagen, nedskärningar som riskerar att drabba alla medarbetare som slitit och sett till att kollektivtrafiken rullat under pandemin. Regeringens stöd behöver räcka ända fram. Nu är det redan från början är otillräckligt - 3 miljarder i våras och de 2 miljarder som idag presenterades i regeringens gröna återhämtningsbudget räcker inte tillsammans på långa vägar för att täcka kollektivtrafikens samlade förluster till dags dato”, avslutar Anna Grönlund.   

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.