Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Intresset för sjöfarten ökar

Intresset för sjöfarten ökar

Sakta men säkert börjar fler söka till sjöfartsutbildningarna – det gäller både till gymnasieskolan och till högskolan. För när sifforna över antalet sökande och antagna elever läsåret 2020/2021 presenterades tidigare i september, stod det klart att branschens alla insatser för att öka intresset för sjöfarten fått genomslag. 

Sammanlagt har 137 elever antagits till landets sjöfartsgymnasier. Backar vi två läsår tillbaka i tiden kan vi jämföra med 99 elever. Det innebär alltså 38 procent fler elever sedan sjöfartens kompetensförsörjning och goda jobbmöjligheter började att uppmärksammas. 

Även på högskolenivå har antalet elever ökat. Både Chalmers och Linnéuniversitetet kan redovisa ett överintag. 68 studenter har registrerat sig på sjökaptensprogrammet på Linnéuniversitetet 2020/2021 jämfört med 49 elever två läsår tidigare.

”Trots pandemin och den stora krisen som delar av sjöfarten befinner sig i, är rekryteringsbehovet fortsatt stort på sikt. Vi är givetvis väldigt glada över den positiva antagningsstatistiken kopplad till sjöfartsutbildningarna. Men det är viktigt att fortsätta jobbet med att långsiktigt öka intresset för utbildningar som leder till jobb i branschen”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Att intresset för sjöfartens utbildningar har ökat är inte en slump utan beror på ett stort engagemang från hela branschen. Insatser som öppna fartyg, Sjöfartskonvojen och den stora rekryteringsdagen "Dag 0" på Donsö 2019, media, kampanjer och politiska träffar ligger med största sannolikhet bakom den vändande trenden. 

”Jag upplever att sjöfartsbranschen har ett stort engagemang i kompetensförsörjningsfrågan. Allas insatser räknas, stora som små, och alla aktiviteter sammantaget har med största sannolikhet bidragit till det ökade intresset”, säger Caj Luoma.

Det är även glädjande att Härnösand nu öppnat sjöfartsutbildningen efter att den varit stängd i ett helt läsår och att årskurs ett fyllt i princip samtliga av sina 32 platser. Det innebär att Norrland åter har ett utbildningsnav för sjöfarten.

”Vi har jobbat stenhårt med Härnösand. Vi har under lång tid haft en nära dialog med kommunen och det är fantastiskt att utbildningen är igång igen med en full klass förstaårselever. All heder till politikerna i Härnösand som hörsammade branschens behov och ändrade sitt nedläggningsbeslut till att i stället satsa på framtiden”, avslutar Caj Luoma.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.