Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Ett förlängt omställningsstöd avgör branschens framtid

Ett förlängt omställningsstöd avgör branschens framtid

Krisen är långtifrån över för transportsektorn. Under våren minskade passagerartransporterna med uppemot 80–90 procent och omsättningen föll snabbt. Ett förlängt omställningsstöd är avgörande om vi ska ha en fungerande transportsektor när pandemin är över. Transportföretagen har därför svarat finansdepartementet på remiss om omställningsstödet.

När omställningsstödet infördes var Transportföretagens bedömning att det behövde gälla i sex månader. Sedan dess har krisen fortsatt. Regeringen har nu föreslagit sammanlagt fem månaders stöd, men för att täcka sommarens omsättningsfall behöver även augusti och september ingå. Ytterligare förlängning kan dessutom behövas så länge restriktionerna finns kvar.

Om omställningsstödet inte utvecklas och förlängs kommer konkurser bli ett faktum. Konkurser kommer i sin tur att fördröja ekonomisk återhämtning och att påverka hela samhället i stort eftersom transporter är en förutsättning för allt annat att fungera.

”För att persontransportsektorn inte ska rasera måste stödinsatser som omställningsstöd fortsatt finnas kvar. Det måste utvecklas och förlängas, krisen är inte över. Transportsektorn var först att drabbas och riskerar bli sist att komma ur krisen. Att varor kan transporteras och att människor tar sig till arbetet, möts och rör sig i samhället är helt avgörande för vårt samhälle och välstånd”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Så finns det delar av transportsektorn som inte nås av omställningsstödet. Det behöver därför utformas så att även dessa företag och delar av branschen blir hjälpta. Det gäller till exempel rederier. Det gäller även flygtrafikledning som bedrivs i privat regi och där inkomstbortfallet är stort. En skrivelse om en fungerade lösning med statlig kreditgaranti har överlämnats till Infrastrukturdepartementet.

Utöver omställningsstödet som generellt omfattar företag med stora omsättningsfall så anser Transportföretagen att det behövs särskilda branschspecifika stöd till de näringar som drabbats hårdast av restriktionerna på grund av coronapandemin, som besöksnäringen och persontransportnäringarna.

Läs mer och ladda ner remissvaret här 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.