Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Egentligen behövs en långsiktig underhållsplan för vägarna

Egentligen behövs en långsiktig underhållsplan för vägarna

Äntligen satsar regeringen på bättre vägunderhåll med fokus på landsbygden. Men satsningen som innebär 500 miljoner kronor årligen 2021-2023, är inte tillräcklig för att ta igen eftersläpningar av underhållet av vägarna. Transportföretagen vill hellre se en långsiktig underhållsplan.

Det är välkommet att regeringen avsätter medel till bättre vägunderhåll men satsningen är inte tillräcklig. En stor underhållsskuld på 3 miljarder kronor innebär att vägnätet på många håll runtom i landet är kraftigt eftersatt.

”En stor underhållsskuld innebär att delar av vägnätet runtom i landet är slitet och på vissa håll är vägarna även felkonstruerade. Därför krävs det ökade satsningar på vägarna för att stärka trafiksäkerheten, det handlar ytterst om att låta hela landet leva. Vägarna är också arbetsmiljön för en stor del av våra medlemsföretag”, säger Marcus Dahlsten vd Transportföretagen.

Transportföretagen vill nu se krafttag med ordentliga resurser: medel till att bygga bort farliga kurvor, fler mitträcken, mötesseparerade vägar och medel till att bredda vägar där det behövs. Men även förbättringar av vägarnas standard som att åtgärda hål, sprickor och lutningar.

”Sverige är stort land som hålls samman av ett omfattande transportnätverk. Sverige växer och vi blir allt fler som ska samsas på vägarna. Det betyder även fler transporter av människor och gods. 9 av 10 transporter sker på väg. För att klara av framtidens utmaningar krävs nyinvesteringar i väginfrastruktur. Vi hade gärna sett en långsiktig underhållsplan på landets vägar”, avslutar Marcus Dahlsten.  

För eventuella frågor kontakta Ebba Fredin, pressansvarig 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.