Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Busstorget - Save The Date

Den 15-16 april 2021 kommer Busstorget att genomföras på Hotel Tylösand. I dessa oerhört svåra tider för många turistbussföretag och bussresearrangörer behöver vi i hela branschen samlas, få prata med varandra och samtidigt tillsammans manifestera turistbussens betydelse.

Fordonsindustrin har också haft tuffa tider, men i våra dialoger ser vi ändå ett positivt intresse och ett starkt engagemang från Busstorgets partners för att tillsammans genomföra ett Busstorg 2021, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv.

I våras beslöt Sveriges Bussföretag och fordonstillverkarna Mercedes-Benz, Setra, Neoplan, MAN, Scania, Volvo, VDL att skjuta upp Busstorget 2020 på grund av den rådande Coronakrisen men att tillsammans börja arbeta med ett Busstorg 2021. Även medarrangören Nordiske Medier med tidningen Res-och Trafik Forum stöttade beslutet.

– Vi förstår människors oro och följde i vårt beslut myndigheternas rekommendationer, säger Anna Grönlund.
Sedan dess har hon och övriga i den svenska bussbranschen kämpat för att i Coronakrisens spår få förståelse för bussföretagens svåra situation i krisen, en kris som ju inneburit avrådan från icke nödvändiga resor och påbud om fysisk distansering.
-För landets bussföretag har pandemin inneburit ett stålbad. Vi har välkomnat flera av regeringens stödåtgärder som presenterats under våren och sommaren för att hjälpa företagen genom den kris som de ställts inför. Beskedet nu i september om att omställningsstödet förlängs retroaktivt till och med juli gladde många hårt trängda bussföretag i hela landet! Nu, när vi börjar få lite överblick av vilka konsekvenser krisen fått hittills och ser vilka företag och sektorer där marknaden fortsatt är obefintlig är det tydligt att det framöver behövs riktade statliga stöd för särskilt drabbade branscher. Bland svenska turistbussföretag har vi exempelvis sett ansökningar om omställningsstöd som visar minskad omsättning på upp till 98 procent jämfört med samma period föregående år. Det är fakta som vi presenterat i flera personliga möten med regeringens företrädare, riksdagsledamöter och beslutsfattare på våra myndigheter. Vi har också i debattartiklar, pressreleaser, intervjuer i media och på olika politiska möten tillsammans med våra medlemsföretagare skildrat Corona krisens effekter och konsekvenser för den svenska bussbranschen, säger Anna Grönlund.
Tillsammans med företrädare för Transportföretagen har Sveriges Bussföretag flera gånger pekar på vikten av att också sätta in riktade stödåtgärder för särskilt utsatta branscher. Konkreta förslag med upplägg och uträkningar för avställda turistbussar presenterades exempelvis för regeringen redan i april i år.
-Ett riktat stöd för avställda bussar skulle stötta bussföretag som drabbats hårt av krisen behövs nu! Om dessa företag som vanligtvis kör express- och turistbussar inte får ytterligare stöd finns en risk att samhället förlorar denna transportkapacitet, vilket längre fram blir negativt för exempelvis föreningsliv och besöksnäringen över hela landet. Dessa företag är också viktiga för ett fungerande transportnät även på landsbygden. När exempelvis tågtrafik tillfälligt behöver ersättas eller region- och lokaltrafiken behöver förstärkas för att minska trängsel, anlitas dessa företag. Förslaget bygger på att bussföretagen blir berättigade till ett riktat stöd på 1050 kronor per dag som en buss är avställd, förutsatt att det är rätt typ av buss, att den går i yrkesmässig trafik och är avställd minst en vecka. Kostnaden för staten beräknas hamna på maximalt 38 miljoner kronor i månaden, säger Anna Grönlund.
Hur läget ser ut nästa år när Busstorget planeras att genomföras törs hon inte sia om.

-Turistbussen är viktig även för framtidens resande, det är ett klimatsmart och socialt sätt att resa. Under pandemin har också branschen utvecklat rutiner för att skapa säkra och trygga resor utifrån myndigheternas underlag. Och vi i förbundet har tagit fram råd och rekommendationer. Åtgärder som sammantaget ökar våra resenärers förtroende för att våga resa tillsammans igen. På Busstorget 2021 ser jag fram emot att få diskutera detta och visa på vägar framåt för resande med turistbuss, säger Anna Grönlund.

Förslaget om stöd för avställda turistbussar som Transportföretagen och Sveriges Bussföretag presenterade redan i april i år kan läsas i sin helhet här 

Bildtext:
Det senaste Busstorget genomfördes 2019 i Tylösand och lockade rekordmånga bussföretagare och bussresearrangörer.
Foto: Hotel Tylösand

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.