Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Positivt att regeringen utreder fler sätt som ordningsvakter kan avlasta polisen på

Pressmeddelande

Säkerhetsföretagen välkomnar den utredning inrikesministern har tillsatt som en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet. Syftet med utredningen är att undersöka hur ordningsvakter kan avlasta polisen, bland annat genom att utreda om det finns arbetsuppgifter som ordningsvakter kan överta, så som transporter av frihetsberövade personer.

”Gängkriminaliteten är en hänsynslös kraft som kräver ökad effektivitet i hela rättskedjan. Hela samhället har ett ansvar att bidra till att minska gängens grepp om Sverige. Ordningsvakter kan och ska aldrig ersätta polisen, men att låta ordningsvakter överta vissa arbetsuppgifter frigör polisresurser och stärker polisens förmåga att hantera grov kriminalitet”, säger Li Jansson, branschchef för Säkerhetsföretagen.

”Självklart ska varje utökad arbetsuppgift medföra en längre ordningsvaktsutbildning. Arbetsmarknadens parter i branschen har samsyn om att det behövs en specialutbildning för ordningsvakter som arbetar på allmänna platser och på uppdrag av kommuner. Vi ställer oss också helhjärtat bakom att dagens godkännande och auktorisation förstärks med ytterligare lämplighetsprövning”, fortsätter Li Jansson.

Utredningen kommer också beröra de rättsliga förutsättningarna för förordnanden, vilket reglerar vilka platser ordningsvakter kan arbeta på idag.

”Vi vill att det ska bli enklare för kommunerna att utforma områdena som ordningsvakterna får arbeta på. Samtidigt tror vi att polisen behöver få möjlighet att ställa kvalitetskrav på bemanning och utrustning, vilket vi ser positivt på att utredningen berör. Det är viktigast för oss att få till stånd ett regelverk som bygger på en bred samsyn hos allmänhet, politik, myndigheter och näringsliv om vilken roll ordningsvakter ska ha i framtiden”, avslutar Li Jansson


För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, ebba.fredin@transportforetagen.se eller 0730-447120 eller Li Jansson, li.jansson@transportforetagen.se, 076-796 71 73

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.