Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Fossilfria transporter kan fortsätta rulla

Fossilfria transporter kan fortsätta rulla

Äntligen får Sverige besked om skattelättnader för rena och höginblandade biodrivmedel enligt ett pressmeddelande från regeringen i dag.

Skatteundantaget på biodrivmedel har varit en viktig fråga för hela den svenska transportsektorn för att kunna gå mot ökad hållbarhet och att uppnå klimatmålen.

”Den svenska transportnäringen är utsatt för hård konkurrens och med högt ställda krav om att minska sina utsläpp. Tillgången på biodrivmedel och skattereduktionen är avgörande för omställningen. Det är därför välkommet att regeringen hört vår röst och fört vår fråga i EU så att det svenska undantaget för beskattning säkerställts till att gälla under 2021”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Fördelarna med förnybara drivmedel är stora. En av dem är att det går att tanka biodrivmedel som HVO och RME i fordon som ursprungligen är byggda för drivmedel som fossil diesel. Det innebär att transportföretag inte behöver köpa nya fordon för att ställa om. Precis så har exempelvis många bussföretag gjort.

”Dagens besked är oerhört välkommet. Idag kör över 85 procent av alla bussar på förnyelsebara drivmedel, där just biodrivmedel såsom HVO är en stor andel. Dagens besked innebär att den svenska bussbranschen kan fortsätta leda omställningen för en fossilfri fordonsflotta. Vi vill ge en eloge till den svenska regeringen som drivit på för att igenom detta väldigt viktiga och positiva beslut", kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Även åkeribranschen använder allt mer biodrivmedel i sitt omställningsarbete. En skattehöjning hade varit förödande. För trots att vi går mot en elektrifiering av transportsektorn är biodrivmedel fortfarande nödvändiga och det finns ett stort behov av biodrivmedel.

För pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Tranportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Ta del av regeringens pressmeddelande här.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.