Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nya semesterbesked från Tillväxtverket sätter företag i svår sits

Tillväxtverket har tidigare gjort bedömningen att betald och intjänad semester ska ses som närvaro enligt lagen om korttidsarbete och att stöd därför kan utgå under semester.

Verket har nu gjort en annan bedömning och skriver på sin hemsida att de har gjort en reviderad tolkning och kommit fram till att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingår i beräkningen av det preliminära stödet.

Man uppger också att man återkommer med besked om hur detta kommer påverka företag som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod.

Transportföretagen menar att Tillväxtverket i och med detta sätter de företag som redan lagt ut semestrar under förutsättningen att stöd ska utbetalas i en mycket svår sits. Vi analyserar nu det uppkomna läget och reviderar bland annat informationen som finns på vår hemsida samt återkommer med mer information.

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.