Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nya belopp för traktamenten

Vi har kommit överens med Transportarbetareförbundet respektive Kommunal om nya belopp för traktamenten i Transportavtalet (åkeri), Taxiföraravtalet, Hyrverksavtalet och Bussbranschavtalet. De nya beloppen gäller för de traktamenten som tjänas in från och med den 1 januari 2020.

Vid omräkningen av traktamentena tas hänsyn till värdeförändringarna av ett antal olika konsumentprisindex (KPI) för varor och tjänster. Olika traktamenten räknas om i förhållande till utvecklingen av olika KPI, varför vissa traktamenten höjts samtidigt som andra har sänkts. Till exempel följer logitraktamentet i Transportavtalet utvecklingen av KPI för hotellrumspriser, som har sjunkit under den aktuella mätperioden. Logitraktamentet har därför sänkts.

Vad gäller traktamentena i Transportavtalet har dessa legat på oförändrad nivå de senaste åren, enligt överenskommelse med Transport. I den senaste avtalsrörelsen kom dock parterna överens om att traktamentena skulle räknas om och uppdateras per den 1 januari 2020.

Ni hittar alla de uppdaterade beloppen i det cirkulär som gäller för respektive kollektivavtal och som har skickats ut tidigare.

Cirkulären för Sveriges Bussföretag finns publicerade här
Cirkulären för Biltrafikens Arbetsgivareföbund finns publicerade här

Vi frågor är ni välkomna att höra av er till Transportföretagens jour, på e-post jour@transportforetagen.se eller tel nr 08-762 71 71.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.