Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nu är omställningsstödet äntligen här

Nu är omställningsstödet äntligen här

I går (den 17 juni) fattade riksdagen beslut om omställningsstödet. Från och med på måndag den 22 juni träder de nya reglerna i kraft.

Transportföretagens främsta påverkansfråga har under våren varit att få till stånd ett kontantstöd för företag som drabbats av stora omsättningsfall med anledning av Coronakrisen. Efter att regeringen presenterade sitt förslag till det så kallade omställningsstödet i slutet av april har fokus varit att påverka utformningen och omfattningen av stödet.

Nu finns det äntligen på plats efter beslutet i riksdagen i går. Skälet till stödet är att försöka förebygga risken för att företag som i grunden är livskraftiga tvingas avveckla sin verksamhet. Det kommer att försvåra återhämtningen för samhället i stort.

Transportföretagen har främst drivivt två frågor: dels att stödet skulle omfatta mer än två månader och dels att det är en brådskande fråga och att det behöver vara möjligt att ansöka innan den 1 juli (ursprungliga förslaget). Nu blir det möjligt att ansöka redan från den 22 juni, vilket är positivt.

”Det är positivt att stödet nu är på plats och möjligt att ansöka om men eftersom krisen fortfarande pågår behöver stödet förlängas. Ska vår svenska transportsektor finnas kvar vid återstarten behöver omställningsstödet vara dimensionerat för den enorma och långvariga kris coronapandemin innebär”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Det är positivt att stödet nu blir möjligt att söka från och med den 22 juni hos Skatteverket. Men eftersom krisen fortfarande pågår för våra medlemsföretag fortsätter vi driva linjen att stödet behöver förlängas över sommaren.

Läs mer om omställningsstödet här: https://www.transportforetagen.se/sv/allman-info/coronavirus/kontantstod/

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.