Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Möjligt att använda elektroniska fraktsedlar

Från den 7 juni i år är det nu möjligt att använda elektroniska fraktsedlar i stället för fraktsedlar i pappersform vid vägtransporter. Detta efter två lagändringar från förra året som nu trätt i kraft.

Den ena lagändringen rör den så kallade CMR-lagen (lagen 1969:12) för internationella transporter som reglerar Sveriges tillträde till CMR-konventionen. I tilläggsprotokollet till konventionen finns bestämmelse om elektroniska CMR-fraktsedlar (eCMR).

Den andra lagändringen rör lagen (1974:610) om inrikes vägtransport. Ändringen innebär att fraktsedlar i elektronisk form ska kunna användas även i samband med inrikes transporter, om avsändaren och fraktföraren är överens om detta. 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.