Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Krav på att bussföretag som kör genom Tyskland ska informera om coronaviruset

Den tyska hälsovårdsmyndigheten BMG, Bundesministeriums für Gesundheit, har gått ut med ett direktiv om att alla bussföretag som kör resenärer från ett riskområde för coronaviruset och in i Tyskland måste dela ut ett informationsblad om smittan.

Direktivet gäller från och med nu till dess att BMG meddelar annat. Bussföretag som inte följer direktivet kan straffas med sanktionsavgifter.

I dagsläget bedöms Italien som ett riskområde tillsammans med Kina, Japan och Sydkorea. Informationsbladet finns på flera språk. Information från BMG om coronaviruset och de nya direktiven nedan finns endast på tyska.

Läs mer
Informationsblad från BMG
Information från BMG om coronaviruset och de nya direktiven
Sveriges Bussföretags tidigare information gällande coronaviruset

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.