Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Kontantstödet behöver förlängas

Kontantstödet behöver förlängas

Transportföretagen har i dag – den 25 maj – skickat in remissvar till regeringen angående omställningsstödet. Stödet är välkommen! Men givetvis finns synpunkter och förslag, framförallt behöver stödet förlängas.

”Vi välkomnar kontantstödet som föreslås och det är något vi länge efterfrågat. Det är ett omfattande stöd på 39 miljarder kronor som kommer att vara till stor hjälp för våra medlemsföretag, särskilt inom persontrafiken”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Vi ser bland annat särskilt positivt på att stödet är proportionerligt, att företag med stora omsättningsfall får högre andel av sina fasta kostnader täckta av stödet, att det gäller redan från omsättningsfall på 30 procent och att det omfattar företag i företagsrekonstruktion.

Men även om förslagen i det stora hela verkar vara väl avvägda och balanserade har vi en del synpunkter och förslag.

”De mest centrala invändningarna är att stödet måste förlängas, åtminstone över sommaren. Två månader är för kort tid. Stödet behöver vara preventivt och utgå för tid framöver. Vi kan inte vänta tills efter sommaren”, framhåller Marcus Dahlsten.

Även om takbeloppet på 150 miljoner kronor för stödet får anses rimligt då många företag inte kommer komma upp i taket, innebär det begränsningar för större koncerner. Vi anser att det är viktigt att tänka på att vid en förlängning av stödet så behöver taket höjas på motsvarande sätt, förslagsvis 75 miljoner kronor per förlängd månad.

”Vi anser även att det tar för lång tid. Ansökan bör vara möjlig innan den 1 juli. I Danmark kunde företagen ansöka redan den 8 april, dvs. samma dag som EU-kommissionen gav Danmark sitt godkännande” säger Marcus Dahlsten.

Det bör även vara möjligt för företagen att använda en annan jämförelseperiod än mars och april 2019 för att visa sitt omsättningsfall, till exempel för nystartade företag, företag som varit i en expansiv fas eller haft onormalt låg omsättning under mars och april 2019.

Vi vill slutligen även framhålla att vi ser positivt på att företag i företagsrekonstruktion kan ansöka om stödet. Företagen som är på obestånd vid prövningstillfället i juli, men som inte var det innan krisen, bör också ha rätt till stödet.

Läs hela remissen här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.