Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Infrastruktur är långsiktig investering

Infrastruktur är långsiktig investering

I dag presenterade regeringen en välkommen satsning på järnvägs- och vägunderhåll i hela landet, men det behövs mer. Vägar och järnvägar är samhällets blodomlopp, vi borde nu passa på att investera oss ur coronakrisen. Vi hoppas att vi kan se det här som ett första steg i en långsiktig satsning på infrastruktur, såväl drift- och underhåll som investeringar.

Regeringen har i dag meddelat att man avsätter ett extra tillskott på en miljard kronor till järnvägs- och vägunderhåll. Av dessa medel går 300 miljoner kronor, till vägunderhåll i landsbygd. Men tyvärr är det för lite, enligt Trafikverkets bedömning saknas det tre miljarder kronor per år i kassan för att täcka behoven på vägsidan.


”Det är mycket välkommet att regeringen satsar på väg- och järnvägsinfrastrukturens underhåll genom extra tillskott på 1 miljard men det behövs mer. Infrastruktur innebär långsiktig och helt nödvändig investering och det går inte att kringgå att den kostar. Satsar man inte tillräckligt och ordentligt kommer delar av landet bli mindre tillgängliga och förutsättningar att bo och leva och för det lokala näringslivet sätts på sin spets”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.


”Sverige är ett litet, exportberoende land i de norra delarna av Europa där väginfrastrukturen är stommen i den svenska transportinfrastrukturen. 8 av 10 persontransporter går på väg och 8 av 10 godstransporter går på väg. Ett illa underhållet vägnät leder till försämrad trafiksäkerhet och på sikt försämrad konkurrenskraft”, säger Tina Thorsell.


Vi borde snarare nu under corona satsa oss ur krisen med att ta tillfället i akt och rusta upp transportinfrastrukturen för att både vidmakthålla och utveckla vägnätet liksom järnvägen.


”Vi välkomnar satsningen, varje krona är viktig även om säkerligen merparten av pengarna för järnvägsunderhåll kommer att användas för att kompensera för uteblivna banavgifter, på grund av minskad trafik, samt i någon mån dyrare planerade underhållsåtgärder”, säger Tomas Arvidsson ordförande i Transportindustriförbundets järnvägskommitté.


”Trots att detta bara innebär att det blir något mer enstaka spårbyte så är det ett välkommet tillskott då järnvägens underhållsskuld förväntas bestå 2018-2029 vid 36 miljarder trots närmast fördubblat underhållsanslag. Även för vägsidan på landsbygden är detta ett bra steg. Men vi vill se mer av underhållssatsningar här och nu och det är en viktig del till en kommande nödvändig grön och hållbar kickstart av ekonomin inom kort” avslutar Tomas Arvidsson.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.