Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Information om bussresor till Storbritannien efter Brexit

Den 1 februari 2020 lämnade Storbritannien Europeiska unionen. Sveriges Bussföretag har fått besked från den brittiska ambassaden om att tillfällig internationell trafik ska fungera som vanligt, även efter Brexit. Storbritannien har inte ingått i Schengensamarbetet så där sker ingen förändring.

För att garantera minimering av eventuella störningar har man använt befintliga skrivningar i existerande avtal och överenskommelser för marknadstillträde. Lagstiftningen som antagits i Storbritannien är i linje med EU:s förordning 2019/501 om Basic road connectivity. Medlemsstaternas dokumentation för förare kommer vara fortsatt godkända, vilket även inkluderar EU:s Driver Certificates of Professional Competence, CPC, och EU-körkort. 

Vad gäller dokumentskrav har Storbritannien för avsikt att övergå till att ingå i Interbus-överenskommelsen från och med 2021. Det betyder att det från och med 1 januari 2021 är Interbus-kontrolldokumentet som gäller för tillfällig trafik istället för som idag Waybill-dokumentet. Under 2020 kvarstår Waybill-dokumentet som giltigt kontrolldokument. Försäkringsbevis, grönt kort, kan bli aktuella för resor till Storbritannien. Försäkringsbolagen ger i dagsläget olika besked. Sveriges Bussföretags rekommendation är att alltid ha med försäkringsbeviset vid resor utanför Sverige, oavsett om resan sker inom EU eller inte. 

När Storbritannien inte längre är medlem i EU kommer ansökningar för tillstånd för regelbundna transporter, linjetrafik, att gå via International Road Freight Office, IFRO, för den del av sträckan som avser Storbritannien. Tidigare har medlemsstaternas egna förfaranden skött detta. 

Vår samlade bedömning är att inom överskådlig framtid kommer busstransporterna att kunna fortgå i stort sett som tidigare. Vi kommer uppdatera utlandsdatabasen kontinuerligt med mer information. 

Läs förordningen 2019/501

För mer information kontakta Oscar Sundås:

oscar.sundas@transportforetagen.se

Tele: +46 8 762 66 75

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.