Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Högflygande planer för svenskt elflyg

Den 16:e juni samlades bransch och politik för att diskutera elflygets förutsättningar i Sverige och vilka satsningar som behövs framåt för att Sverige ska kunna starta ”nästa revolution” inom flygvärlden. (Här kan du se hela Webbinariet i sin helhet).

– Vi ser en jättestor potential för elektrifiering av transporter i allmänhet. Vi ser framför oss grön industri, grön tillgänglighet och grön tillväxt, inledde Fredrik Kämpfe, branschchef för Transportföretagen Flyg, dagens Webbinarium med tema: ”Vad händer med elflyget?”.

Med vid webbinariet fanns Anders Forslund, vd och grundare för svenska elflygsbolaget Heart Aerospace, som just nu arbetar febrilt kring att utveckla den tredje generationens elflygplan (den första generationen är de små, ultralätta plan som redan i dag finns i luften, den andra generationen är ombyggda äldre plan och den tredje generationen är plan som helt utvecklats för eldrift). Han beskrev en utveckling som går fort framåt och där deras plan, med 19 passagerare i kapacitet och 40 mils räckvidd, ska vara certifierade redan 2025.

Just nu befinner sig planet i en fas där flygningar kan simuleras för att påvisa hur olika flygsystem beter sig.

– Vi kan göra tusentals såna här fligher enkelt och billigt, vi kan testa nya typer av batterikemier och nya typer av rutter och få en väldigt bra bild innan vi ens har ett flygplan i luften, säger Anders Forslund.

Det här tillsammans med GKN, Saab och stora industriella aktörer är begynnelsen till nästa revolution vi kommer att se inom flyget

 

Politiken sluter upp

Infrastrukturminister Tomas Eneroth fanns också med bland deltagarna, han berättade att det globala flyget i princip står stilla till följd av pandemin och att det i återstartsfasen kommer att bli ett ännu starkare fokus på hållbarhetsfrågan. Han beskrev att flyget behövs för Sveriges samlade tillgänglighet men att det också måste ske en succesiv omställning.

– När jag hör Anders prata om Heart Aerospace, det är klart att man blir ju både entusiastisk och man ser också att det här tillsammans med GKN, Saab och stora industriella aktörer är begynnelsen till nästa revolution vi kommer att se inom flyget.

Sedan tidigare hade Tomas Eneroth lovat att flyga med det första reguljära elflyget den dagen det når skyarna, och han underströk att han står fast vid det löftet:

– Jag tror på tekniken och tror att det är möjligt.

Innebär det att vi måste tänka lite annorlunda när det gäller stödet till regionala flygplatser?

Han berättade också att elflyget har föranlett ett nytt uppdrag som har lämnats över till myndigheten Trafikanalys, där syftet är att titta på vad introduktionen av elflyg faktiskt kommer att innebära för Sveriges transportnät, bland annat utifrån parametrarna med låga bullernivåer och låga utsläpp.

– Det skapas nya möjligheter till hur detta kan påverka både flygplatsstrukturen i Sverige men också resmöjligheter och transportnät. Därför var det viktigt att ge Trafikanalys uppdraget att inte bara titta på erfarenheterna från industriella projekt, utan också att se vad det får för konsekvenser i förlängningen när vi återstartar flyget. Innebär det att vi måste tänka lite annorlunda när det gäller stödet till regionala flygplatser?

En av de parter som följer utvecklingen av elflyget noga är SAS. Lars Anders Resare, Hållbarhetschef, sade:

– Hållbara flygbränslen är väldigt viktiga på kort sikt, det är oerhört viktigt att vi får en större produktion och en större användning av de bränslena och det ligger i den färdplan som branschen och vi individuellt har jobbat med. Men, det är extremt spännande att gå över till helt nya energikällor i en skandinavisk kontext.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.