Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Intervju: Flygets största utmaning någonsin – nu måste vi satsa framåt

Den svenska flygbranschen genomgår det hårdaste prövningen som den någonsin tvingats genomgå. Mitt bland varsel, permitteringar och nedläggningar är det viktigt att vi vågar blicka framåt mot en tid också efter corona, menar Fredrik Kämpfe, branschchef flyg hos Transportföretagen.

Arlanda ligger i det närmaste öde. Sveriges regionala flygplatser har på kort tid fått stora problem. Flygbolagen varslar och permitterar. Att snabbt resa sträckan Luleå-Stockholm, en av Arlandas största rutter, har på bara någon vecka blivit svårt. Vårt avlånga land känns längre än på länge, och isolerat från omvärlden.

Regeringen har mitt i allt detta presenterat ett stödpaket. Fredrik Kämpfe är tacksam för att branschens svårigheter uppmärksammas, men menar också att mer måste till:

 – Få andra branscher blev så omedelbart drabbade av coronavirusets framfart som flyget. När länder stänger gränser och avråder från resande då har ju inte flygbolagen några andra alternativ än att ställa in trafiken, eller kraftigt reducera den. Det vill säga: ingen produktion och inga intäkter. Därför hjälper inte nuvarande permitteringslösningen för oss, flygbolagen behöver tillgång till heltidspermittering och det snabbt, säger Fredrik Kämpfe, branschef för flyg hos Transpotföretagen.

Ett stort antal flygbolag har helt lagt ner verksamheten för att skydda sin verksamhet och personal.

Det är en helt ny situation som flyget står inför: 

 – Det internationella flygsystemet som håller ihop världen utsätts nu för svåra prövningar. Land efter land – ja hela kontinenter – stänger gränserna. Ett stort antal flygbolag har helt lagt ner verksamheten för att skydda sin verksamhet och personal. Men även det flyg som faktiskt går kommer inte kunna fortsätta på ekonomiska villkor när passagerarna uteblir.

Han fortsätter: 

 – Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och avstår från att resa samt arbetar hemifrån. Det är klart att det redan svåra läget då blir helt exceptionellt för våra medlemsföretag. Prognoser från Europa pekar på att flygbolagskonkurserna kommer att komma igång redan under april och maj. Nu är det mycket bråttom att rädda stora ekonomiska värden, arbetstillfällen och väsentlig funktionalitet i samhället.

Godset står på marken

Det är inte bara passagerartrafiken som påverkas. Med på de vanliga flygplanen går nämligen också en stor mängd frakt. Även om flygfrakten totalt står för en liten del av världens godsvolymer är det vanligt att ömtåligt, värdefullt gods flygs – för att inte tala om det som snabbt måste fram. Dit hör exempelvis mediciner, vaccin, sjukvårdsutrustning och andra typer av förbrukningsvaror som nu blivit nödvändiga.

På många håll, exempelvis i Norge, har man värnat om flyget genom att peka ut dess oersättliga samhällsnytta och har därför lanserat starka stödpaket:

 – I Norge har regeringen redan lyft bort flygskatt och avgifter, exempelvis flygplatsavgifter, för att utnyttja flygets infrastruktur. Dessutom har man snabbt upphandlat fler inrikeslinjer för att säkra grundläggande tillgänglighet. EU:s statsstödsregler sätter inga hinder i vägen. Tvärt om uppmuntrar nu EU att leverera stöd. Det är en gåta för mig att inte regeringen tagit fram ett riktat flygpaket än. Lika märkligt att inte transportnäringen som helhet fått något. Varje dag utan leverans är ett steg närmare total utslagning. 

De länder som lyckas bevara nationell och internationell flygkapacitet kommer att stå mycket starka post-corona. Motsatsen torde vara uppenbar.

Han menar att det är när konkurserna börjar visa sig i Europa som det också kommer att visa sig vilka länder och regeringar som lyckats bäst:

 – Då kommer det märkas vilka stödåtgärder som faktiskt har gett effekt.

Framtiden viktig i perspektivet 

I det här läget menar Fredrik Kämpfe att vi också måste lyfta blicken. Det handlar inte bara om hur situationen ser ut just nu, under den mest akuta delen av krisen, utan om vilka möjligheter Sverige ska ha i framtiden:

 – Det kommer självklart en morgondag efter coronaviruset. Om Sverige ska ha ett framtida hållbart flyg som erbjuder de förbindelser som vi måste ha för att landet ska fungera och som kan erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor till sina anställda, då måste regeringen komma med åtgärder nu. Arbetstillfällen och framtida skatteintäkter står på spel. De länder som lyckas bevara nationell och internationell flygkapacitet kommer att stå mycket starka post-corona. Motsatsen torde vara uppenbar.

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.