Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Regeringens förslag förenklar kamerabevakningen i kollektivtrafiken

Regeringen överlämnade den 7 februari en lagrådsremiss med förslag som gör det enklare att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser. Lagförslaget innebär att man ändrar kamerabevakningslagen och tar bort kravet på tillstånd för kamerabevakning på sådana platser.

– Detta är mycket positivt, säger Sveriges Bussföretags vd Anna Grönlund. På det här sättet blir det enklare att jobba för en ökad trygghet i samband med kollektivtrafikresor med buss. Det blir enklare att sätta upp kameror i bussar och på hållplatser. I och med detta går det både att förebygga brottslighet men också skapa en ökad trygghet, vilket kan bidra till fler människor som väljer att resa kollektivt.

Konkret innebär regeringens förslag en ändring i kamerabevakningslagen där man tar bort kravet för tillstånd av kamerabevakning i färdmedel som finns i kollektivtrafiken och för stations-, terminal- och hållplatsområden som man använder för sådan trafik. Dessa lagändringar gör det enklare att bland annat bekämpa brottslighet, vilket bidrar till en bättre ordning och skapar en tryggare miljö.

Genom den allmänna dataskyddsregleringen kommer det även fortsättningsvis att finnas ett starkt skydd av den personliga integriteten. Förslaget är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2020.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.