Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Effektiva transporter stärker Sverige

I dagarna möts stora delar av Transportsverige under Transportforum i Linköping. Möjligheterna att träffas och diskutera viktiga frågor som hållbarhet, mobilitet och teknikutveckling är ett sätt att fortsätta resan mot ett hållbart samhälle samtidigt som tillväxten och konkurrenskraften inte får försämras.

Debattartikeln publicerades i Corren och i Norrköpings Tidninagar den 9 januari

Transportnäringen är central för tillväxten i Sverige, transporterna tar oss till jobb, skola och fritid och de ser till att godset kommer fram. Utan transporter stannar Sverige. Vi är ett exportberoende land där våra produkter behöver en avsättningsmarknad likväl som vi behöver produkter och komponenter från andra delar av världen. Det är genom frihandel och möten som transportnäringen inte bara bidrar till sin egna hållbarhet, utan till hela landets teknikutveckling och konkurrenskraft för ökad hållbarhet.

Förutsättningarna är klara, vi ska verka för ett hållbart samhälle men utan försämrad konkurrenskraft. Den resan kräver att vi optimerar hela transportsystemet. Investeringar krävs i infrastruktur för samtliga transportslag. Det inkluderar underhåll på våra vägar och järnvägar i hela landet liksom investeringar i och kring flygplatser och hamnar.

Statens ansvar gäller även för teknikutvecklingen, där laddningspunkter och elvägar måste vara en naturlig del av infrastrukturen som helhjärtat behöver byggas ut och en god tillgång till el och på biodrivmedel måste garanteras.

Transportsektorn står inför stora utmaningar de kommande åren. Samtidigt som transporterna förväntas öka måste utsläppen minska. Transportsektorn klarar inte detta på egen hand. Förutom att politiken måste ge rätt förutsättningar har transportköparna också ett ansvar.

Arbetet för en hållbar utveckling av transportsektorn behöver ske i samverkan med transportköpare, privata såväl som offentliga. Den offentliga sektorns betydelse ska inte underskattas. Varje år handlar det offentliga varor och tjänster för mer än 600 miljarder kronor, varav en betydande del är person- och godstransporter.

Inom den upphandlade busstrafiken har de regionala trafikhuvudmännen tagit sitt ansvar och det har lett till att omkring 88 procent av bussarna i den upphandlade trafiken går på biodrivmedel och nu kommer elektrifiering att komma.

På godstransportsidan ser vi ett stigande intresse från transportköpare för hållbara transporter. Därför lanserar Transportföretagen i år märkningssystemet Hållbar Transport. Syftet är att göra det lättare för transportköpare att välja en seriös och hållbar transport och att stimulera en hållbar utveckling av transportsektorn. Vi tar ett helhetsgrepp och fokuserar på hela hållbarhetsbegreppet; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Konkurrensen inom vägtransportsektorn är hård. Vi måste gå ifrån ett ensidigt fokus på pris till att också få konkurrensen att handla om kvalitet, miljö och klimat.

I framtiden kommer passagerare och gods att resa tyst, utsläppsfritt och rent. För att förverkliga framtidens transportsystem måste politiker och beslutsfattare på alla nivåer vara modiga. Det handlar om tillräckliga investeringar i transporternas infrastruktur, en helhjärtad satsning på elektrifieringen och god tillgång på biodrivmedel liksom att ställa krav på hållbara transporter under upphandlingen. På så sätt utvecklar vi vår gemensamma välfärd; på så sätt stärker vi den svenska konkurrenskraften.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen
 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.