Remisser och yttranden

Transportföretagen arbetar aktivt med näringspolitiska frågor i debatten. Frågorna rör den samlade transportnäringen och fokus ligger på utmaningar inom infrastruktur, klimat och energi, hållbar logistik samt besöksnäring.

Transportföretagen vill skapa möjligheter för en konkurrenskraftig transportnäring till nytta för människor, företag och samhället i stort. Transporter är samhällets blodomlopp, en förutsättning för hela näringslivet och knyter samman människor och regioner.

Om du inte hittar en remiss på den här sidan så kan ni kontakta oss, då kan vi skicka den till er.

Hitta din kontaktperson här