Marcus Dahlsten är VD för Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag är en av de bransch- och arbetsgivarorganisationer som ingår. Att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra medlemsföretag är utgångspunkt för vår verksamhet. En av alla viktiga frågor vi arbetar med är trafiksäkerhetsfrågan, som har stor betydelse för våra medlemmar och deras dagliga verksamhet.

Vad tänker du om Aktionsplanen? Hur viktigt är det arbetet för branschen?

Att utföra transporter och ha vägen som arbetsplats är vardag för våra medlemmar. Att arbeta inom transportbranschen är ett viktigt arbete för att vårt samhälle ska fungera. Därför är det naturligt för oss som att göra det vi kan för att det ska vara tryggt och säkert ”på jobbet” för medlemsföretagen och deras medarbetare. Det svenska trafiksäkerhetsarbetet har varit över tid mycket framgångsrikt men det innebär inte att vi kan slå oss till ro och luta oss tillbaka. Att lyckas infria Nollvisionens mål för att rädda liv är något vi alla måste hjälpas åt med.

Vad tycker du om bussbranschens trafiksäkerhetsarbete?

Jag tycker det är ett bra exempel på ett progressivt initiativ som en viktig sektor i näringslivet tar för att bidra till en positiv utveckling. Användningen av säkerhetsbälte vid bussresor är i dag tyvärr alltför låg. Sveriges Bussföretag har mot denna bakgrund under många år engagerat sig på ett bra sätt i trafiksäkerhetsarbetet. För perioden 2022 – 2025 har man valt att satsa på tre områden i Trafikverkets aktionsplan. Här är målsättningen att arbeta för att öka användningen av säkerhetsbälte i samband med bussresor och skapa än säkrare skolresor.

Varför ska man delta i Guldbältet?

Guldbältet är ett spännande grepp för att sätta fokus på bältesfrågan. På det här sättet kan vi på ett positivt sätt visa hur våra medlemsföretag arbetar för att öka användningen av säkerhetsbälte. Målsättningen är att inspirera bussresenärerna till att åka bältade för att på så sätt göra den säkra resan ännu mer säker.