Sammankopplad kollektivtrafik är framtidens resande

I serien ”Från A till B” får du bekanta dig med den våg av förändring som just nu drar genom transportnäringen. Ett av bolagen som är med och driver utvecklingen är Nobina, som utvecklat plattformen Travis för att sy ihop olika transportslag och ”tjänstifiera” resandet:
– Vi tror att det här är något av en digital revolution som kommer att stärka det hållbara resandet.

Hos kollektivtrafikjätten Nobina pågår arbetet med att ta fram en av framtidens digitala transportlösningar: Travis. Appen och plattformen innebär helt enkelt en ”tjänstifiering” av resandet med hjälp av olika transportslag. Devisen är: ”alla färdsätt i samma app”.

–       Mobility as a service, Maas, var verkligen modeordet för fyra-fem år sedan. Alla pratade om det och att det skulle döda kollektivtrafiken. Nu tänker man snarare tvärtom, att det kommer att göra det kollektiva resandet ännu mer attraktivt. Visionen är att vi helt enkelt ska kunna transportera oss mer hållbart än i dag och kunna hoppa över så många icke nödvändiga bilresor som möjligt, berättar John Strand, vd för Nobina Travis AB.

Vi ser att nya mobilitetslösningar som elsparkcykeln stärker det hållbara resandet

Redan i dag har appen över 300 000 nedladdningar. Exempel på lösningar som inkluderas är resande med hjälp av buss, tunnelbana, taxi, mikromobilitetstjänster som elsparkcykel, bilpool, och till och med parkeringslösningar.

–       Vi tror att det här är ett viktigt steg och utveckling som kommer att stärka det kollektiva resandet. Det handlar inte bara om Nobinas trafik utan om att stärka hela systemet. Vi kan ta mikromobilitet och elsparkcykeln som ett exempel. Där har nyheterna fått en ganska märklig slagsida där det mest rapporteras om att de ligger och skräpar. Och visst finns det problem och överetablering. Men det som inte framkommer i debatten är att många av resorna med elsparkcykel sker till och från kollektivtrafiken. Vi ser att nya mobilitetslösningar som elsparkcykeln stärker det hållbara resandet.

Plattformen och appen kommer att fortsätta utvecklas med ny teknik kommande år. Exempelvis är visionen att det ska gå att söka resa till en destination och att kunna välja olika transportslag genom att kalibrera på olika parametrar: att resa så billigt, så fort eller så hållbart som möjligt. En annan typ av funktionalitet som kommer att erbjudas är att du kan se var exempelvis din buss befinner sig. Ytterligare lite längre fram går det kanske även att koppla på andra typer av biljettköp eller tjänster även utanför själva resan.

Vi tror att det här kommer att bidra till att fler väljer kollektiva alternativ

Travis är byggt för att vara skalbart just för att kunna anpassas för att möta konsumentbehovet. Och det är inte bara i de största städerna som Travis kommer att hitta användare:

–       Den tekniska utvecklingen går fort och vi som människor kan vara snabba att hitta och etablera nya mönster – något som inte minst pandemin har lärt oss. Då måste vi ständigt vara relevanta och finnas där våra resenärer finns med verktyg som löser faktiska problem i vardagspusslet, säger John Strand.

Visionen är ändå densamma: att mobilitet som tjänst är framtiden:

–       Vi tror att det här kommer att bidra till att fler väljer kollektiva alternativ där det är lämpligt genom att resandet blir mycket enklare, avslutar John Strand.

Det här reportaget är en del av Transportföretagens initiativ från A till B – en bransch i förflyttning, där vi berättar om hur transportsektorn förändras. Är du nyfiken på den resan? För att läsa mer om kampanjen, besök https://www.transportforetagen.se/a-till-b/