Nordens största elbussflotta tar framtiden till Göteborg

I serien ”Från A till B” får du bekanta dig med den våg av förändring som just nu drar genom transportnäringen. Ett av bolagen som är med och driver den resan är Transdev, som nyligen lanserade Nordens största elbussflotta:
– Vi ser att det finns väldigt mycket stolthet i det här projektet, inte minst med tanke på hållbarhetsaspekten.

Förra sommaren stod det klart att Transdev vunnit Västtrafiks upphandling av fem busskontrakt i Göteborgsområdet. Det innebar också lanseringen av Sveriges hittills största elbussprojekt och tillika Nordens största elbussflotta i december 2020. Totalt har 19 pantografladdare satts upp på 13 olika platser, tre depåer har utrustats med laddinfrastruktur, och 146 elbussar körs av totalt 1 000 förare. Johnny Struwe är Teknisk Direktör hos Transdev och har arbetat med elbussar i olika former sedan 2013:

–       Vårt uppdrag är att erbjuda mobilitet för en enklare vardag. Förutom själva resan kan det omfatta infrastrukturinvesteringar, som exempelvis laddstationer. Här kan Transdev med vår globala erfarenhet vara en katalysator för hållbar utveckling.

Det finns en upplevelse av att vi har förändrat stadsbilden i Göteborg

Anders Ekman är affärschef Göteborg, Mölndal och Partille. Han har märkt av ett stort engagemang bland både anställda och stadsbor:

–       Vi ser att det finns väldigt mycket stolthet i det här projektet, inte minst med tanke på hållbarhetsaspekten. Man blir del av att driva en grönare kollektivtrafik. Det handlar i slutändan om samhällsnytta och det är därför många av oss är så hängivna vårt uppdrag, det gäller även våra förare. Det finns en upplevelse av att vi har förändrat stadsbilden i Göteborg.

En anledning till att projektet har varit möjligt att ro i hamn är den snabba tekniska utvecklingen som just nu drar genom transportbranschen.

–       Tittar vi tillbaka bara några år var det många som trodde att en så snabb utveckling till kommersiellt hållbara batteribussar inte var möjlig, säger Johnny Struwe.

Det här är framtiden och framtiden är nu

Bakom lanseringen av projektet ligger ett massivt förarbete. Runt 1 300 kritiska frågeställningar har besvarats kring fordon, personal och infrastruktur. Många lärdomar har dragits i olika faser, exempelvis vikten av kompetens, utbildning av förarna men också kring teknikval och långsiktighet:  

–       Jag tycker att man ska se på även det ur ett hållbarhetsperspektiv. En infrastruktur kan leva enormt länge, den kan ha en livstid på 20 år och vara användbar långt efter det med uppdateringar. Ett sådant tänk kan bli mycket mer hållbart än att enbart lagra energi i batterier. Det får inte bli en kortsiktig kommersiell inriktning där man tappar hållbarheten i viktiga samhällsprojekt, säger Johnny Struwe.

I slutändan handlar det om att bidra till att vara med och förändra stadsmiljön:

–       Det handlar om att köra en kollektivtrafik som är utsläppsfri, bullerfri, som skapar innerstadsmiljöer som är trevliga att bo och leva i. Det här är framtiden och framtiden är nu, avslutar Anders Ekman.

Läs mer:

Det här reportaget är en del av Transportföretagens initiativ från A till B – en bransch i förflyttning, där vi berättar om hur transportsektorn förändras. Är du nyfiken på den resan? För att läsa mer om kampanjen, besök https://www.transportforetagen.se/a-till-b/