Hållbart flyg – ett fundament för framtidens samhälle

I serien ”Från A till B” får du bekanta dig med den våg av förändring som just nu drar genom transportnäringen. Hos flygbolaget BRA är målet tydligt: redan 2030 ska det gå att flyga helt fossilfritt:
– Hela branschen är överens om att minska klimatavtrycket – det finns ingen annan väg.

Braathens Regional Airlines (BRA) har under många år arbetat med att hitta nya lösningar för ett mer fossilfritt flyg, exempelvis ”The Perfect Flight” som genomfördes för några år sedan för att ta reda på hur mycket koldioxid som kunde sparas genom att optimera alla delar av flygningen. Nu, i slutet av september 2021, tecknades ett avtal med flygplanstillverkaren ATR och biodrivmedelsbolaget Neste för att genomföra ”The Perfect Flight nr 2”. I det nya projektet ingår inte bara att genomföra en flygning med 100 procent bioflygbränsle utan också att påskynda certifieringen av 100 procent bioflygbränsle.

Vi är övertygade om att flyget med sina snabba och effektiva förbindelser är ett jätteviktigt fundament för framtidens samhälle

–       I vår nya nollutsläpps-strategi utgår vi ifrån forskningsbaserade mål, enligt Science-based targets institute ramverk. Det gör att vi inte bara kan mäta och följa upp allt vi gör, vi kan också jämföra oss med andra både i flygbranschen och andra branscher. Vi vill prata om hållbarhet och flyg i samma mening för att tillsammans med andra hitta lösningar som minskar flygets koldioxidutsläpp. Det är svårt eftersom många ser flyget som en del av problemet. Därför tror vi att det är viktigt att vi kan visa på fakta tillsammans med de förbättringar vi gör, säger Maria Fiskerud, hållbarhetschef hos BRA.

BRA spelar i dag en viktig roll i inrikes resandet i Sverige – de möjliggör för pendlare, företag, näringsliv och evenemang – ofta på orter som andra flygbolag inte betjänar:

–       Vi är övertygade om att flyget med sina snabba och effektiva förbindelser är ett jätteviktigt fundament för framtidens samhälle. Det handlar om tillväxt, BNP och hela näringslivets förutsättningar. Sedan behöver man lägga samman det med den stora klimatutmaningen där flyget har varit en del av den negativa effekten. För att det ska vara möjligt att fortsätta resa behöver vi ställa om snabbare, säger Ulrika Matsgård, vd för BRA.

Att flyga på bioflygbränsle är en av de insatser som görs för att uppnå fossilfritt flygande här och nu. På sikt hägrar också elflyget:

–       Det är nästa steg i vår utveckling, det handlar då om lite mindre flygplan som kan flygas på sträckor där det i dag är svårt att få ihop lönsamheten. Ett exempel är Visby-Kalmar. Det blir då en Gotlandsbro som kompletterar Ölandsbron.

En utmaning i hållbarhetsresan är att flyget har pressats till att bli en lågprismarknad. Det innebär att marginalerna för klimatinvesteringar har varit relativt små. Samtidigt, menar Ulrika Matsgård, finns en ökande vilja hos konsumenter att stödja fossilfritt flygande:

–       I samband med att vi satte strategin för en snabbare takt mot ett fossilfritt inrikesflyg förde vi dialog med några av våra stora företagskunder och gjorde en undersökning bland resenärer. När vi fick möjlighet att presentera och förklara hur de kan bidra till omställningen med de val de gör redan i dag blev responsen mycket positiv – det finns en tydlig vilja att betala extra för att välja rätt om det möjliggör att man kan fortsätta flyga. Att få resenärer att väja fossilfritt är till stor del en kunskapsfråga, säger Ulrika Matsgård.

Det här reportaget är en del av Transportföretagens initiativ från A till B – en bransch i förflyttning, där vi berättar om hur transportsektorn förändras. Är du nyfiken på den resan? För att läsa mer om kampanjen, besök https://www.transportforetagen.se/a-till-b/