Framtidens flygplats är ett hållbart transportnav

I serien ”Från A till B” får du bekanta dig med den våg av förändring som just nu drar genom hela transportnäringen. Örebro Airport är med och driver den resan. Här ser man flygplatsen som ett nav som kopplar samman transportslag och leveranser, samtidigt som de är med och bygger framtidens hållbara flygindustri.

Örebro Airport är belägen mitt i landet – inom tre timmar bor cirka 70 procent av Sveriges befolkning. Det innebär att flygplatsen är ett viktigt nav, inte bara för regional utan även för nationell frakt och trafik. Flygplatsen är i dag en av landets största inom gods och ett stort fokus ligger på att koppla samman transportsystemet:

Vi vill bidra till att utveckla hela transportsystemet

–       Det finns en styrka i att plocka in andra branscher och kunskaper, det är annars lätt att man sitter och vrider på samma papper. Det gäller att få input från andra världar som utvecklar saker på andra sätt än en flygplats. Vi bygger en verksamhet som betyder något mer för samhället och regionen än bara rese- och fraktmöjligheter – vi vill bidra till att utveckla hela transportsystemet, säger vd Mikael Smedberg.  

Han lyfter värdet av samverkan med andra transportslag:  

–       Tåg är exempelvis en jättebra lösning, bygg gärna mer av det, men det finns också ett behov av mer flyg. Vi är inte konkurrenter utan kompletterar varandra. Vi ser det aldrig som ett separat vägsystem, ett järnvägssystem och ett flygsystem utan som ett enda nätverk.

För att fortsätta att utveckla verksamheten har Örebro Airport samarbeten med några av landets ledande lärosäten, exempelvis Örebro universitet och KTH, gällande hur fraktsystemet kan fortsätta att utvecklas. Ett stort fokus ligger på leveranserna till slutkunder, så kallat last mile, där forskning pågår för att undersöka hur man exempelvis kan ersätta budbilar med drönare på de sträckor där det är mer effektivt, eller samlastning av gods i de bilar som hämtar upp leveranser vid flygplatsen:

–       Det är en fråga som egentligen traditionellt inte ligger på flygplatshållaren men vi har ett tydligt uppdrag från våra ägare att se hela systemet, att hitta nya lösningar. Det går inte att bara förvalta sig till en framtid utan vi ska vara aktiva och driva utveckling. Tittar vi framåt tror jag inte att vi pratar om Örebro som regional flygplats inom frakt utan som en nationell aktör.

Flyget kommer att vara en riktigt hållbar lösning

Örebro Airport är inte bara ett godsnav utan också viktig för såväl ambulans- och brandflyg som passagerartrafik. I framtiden kommer de att vara en del av framtidens fossilfria, flygande ”kollektivtrafik”, där de regionala flygplatserna blir en nyckel för hela samhället:

–       Flyget befinner sig mitt i omställningen. Om fem till tio år ser vi en helt annan värld än vad vi har haft tidigare. Flyget kommer att vara en riktigt hållbar lösning. Vi ser väldigt positivt på framtiden och det fortsatta omställningsarbetet, avslutar Mikael Smedberg.

Läs mer:

Det här reportaget är en del av Transportföretagens initiativ från A till B – en bransch i förflyttning, där vi berättar om hur transportsektorn förändras. Är du nyfiken på den resan? För att läsa mer om kampanjen, besök https://www.transportforetagen.se/a-till-b/