Framfart tar sikte på en mer jämställd transportnäring

I serien Från A till B får du följa den våg av förändring som just nu drar igenom transportnäringen. Hos Transportföretagen ska projektet Framfart stödja resan mot mer jämställda branscher:
– Det är ingenting som ska vändas om, totalt förändras eller bli förbjudet – vi ska bara fortsätta i rätt riktning och hjälpa de medlemsföretag som vill hänga med.

Hos Transportföretagen har ett nytt projekt startats som ska leda organisationens branscher mot en jämnare könsfördelning. Under Transportföretagens paraply samlas över 9 200 företag och totalt över 200 000 anställda – därmed finns också rejäla möjligheter att göra skillnad i just denna fråga.

–       Namnet Framfart syftar på att vi är i rörelse, att vi vill skapa en förändring. Det finns ett enormt rekryteringsbehov inom flera av våra branscher och därför är det viktigt att vi kan attrahera ännu fler kvinnor till yrkena. Det mesta tyder dessutom på att det är ekonomiskt lönsamt med jämställda arbetsplatser och att det ökar trivseln bland de anställda, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen.

Johanna Linder, projektledare för Framfart, berättar att det inte rör sig om en tillfällig insats utan att det handlar om ett kontinuerligt arbete tillsammans med medlemsföretagen. I den första fasen, Insiktsfasen, handlar det om att ta fram styrdokument och underlag tillsammans med en referensgrupp av företag. I den andra fasen, som initiativet snart träder in i, Utsiktsfasen, startar det externa arbetet. Fokus ligger då på att berätta om resultaten och att dela kunskaper:

–       Konkret tar vi fram inspirationsdokument, en jämställdhetsguide, där du som företagare ska kunna gå in och titta på vad du behöver göra och tänka på. Det handlar också om att kunna se bolaget med andra ögon än sina egna och hur man faktiskt uppfattas utåt. Tanken är att vi ska kunna hjälpa de medlemsföretag som inte riktigt vet var de ska börja. Ur våra guider väljer man sedan själv vad man vill plocka ut och arbeta vidare med, säger Johanna Linder.

Vi brukar säga att det är ingenting som ska vändas om, totalt förändras eller bli förbjudet – vi ska bara fortsätta i rätt riktning

Det är med andra ord en möjlighet att positivt förändra i organisationernas ofta invanda spår:

–       Vi brukar säga att det är ingenting som ska vändas om, totalt förändras eller bli förbjudet – vi ska bara fortsätta i rätt riktning och hjälpa de medlemsföretag som vill hänga med. Vi brukar likna initiativet vid en påfart till en motorväg: det handlar om att köra upp i trafikens tempo och sedan bara växla över i en ny fil.

Branscherna har också mottagit Framfart med öppna armar och intresset för att sitta med i referensgruppen har varit stort. En av de som har engagerat sig är Malin Öhrlund, vid Öhrlunds Åkeri Luleå:

–       När jag hörde talas om Framfart kände jag omgående att det här är en jätteviktig fråga. Jag representerar åkerinäringen och vi har ju en stor brist på arbetskraft. Ska vi lösa den kan vi inte bara vara en arbetsgivare för hälften av befolkningen, vi måste få fler kvinnor och tjejer att välja våra yrken.

En stor del, menar Malin Öhrlund, handlar om att just arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare:

–       Vi försöker tänka att vi ska vara en generellt bra arbetsgivare för både män och kvinnor och jag hoppas att materialet som kommer från Framfart kommer att hjälpa oss ytterligare. Ska vi i branschen vara med och konkurrera om arbetskraften måste vi alla bli bättre.

Det här reportaget är en del av Transportföretagens initiativ från A till B – en bransch i förflyttning, där vi berättar om hur transportsektorn förändras. Är du nyfiken på den resan? För att läsa mer om kampanjen, besök https://www.transportforetagen.se/a-till-b/