”Fler och fler transportköpare frågar efter hållbara transporter”

I serien ”Från A till B” får du bekanta dig med den våg av förändring som just nu drar igenom hela transportnäringen. Ett av bolagen som är med och driver den resan är Malmöbolaget Nordanå Transport. I deras vardag ser de hur transportköparna i dag är mer intresserade av hela kedjan kring sina produkter.

Malmöbolaget Nordanå Transport arbetar sedan mitten av 90-talet med lager- och logistiktjänster. I dag har bolaget ett femtiotal anställda och i deras egen resa märker de av att transportbranschen befinner sig i förändring:

–       Fler och fler transportköpare frågar efter hållbara transporter, särskilt de senaste två åren. Samtidigt ser vi att transportnäringen växer varje år eftersom vi har ett välstånd i samhället. Det är en bransch som tidigare har varit konservativ men där man nu har blivit väldigt progressiv i att finna nya och bättre lösningar, berättar Anders Clarén, vd för Nordanå Transport.

Nu har fler fått upp ögonen för att transportören är en varumärksbärare för deras gods

Att kravbilden på transporter förändras tror han hänger samman med att fler produktägare tänker till i hela kedjan kring hur deras produkter produceras, transporteras och hanteras.

–       Min upplevelse är att transportköparna i dag tycker att det är viktigare vem som kör deras produkter. Förut kunde man välja vem som helst – nu har fler fått upp ögonen för att transportören är en varumärksbärare för deras gods. Då tycker de också att det är viktigt med bolag som har kollektivavtal, som tänker på miljö och trafiksäkerhet och som vill jobba tillsammans med transportköparen för att hitta de bästa lösningarna för deras produkter.

Nordanå kör sedan 2020 helt och hållet med biobränsle i sina lastbilar, de har också investerat i bränslesnåla Euro 6-klassade motorer i alla fordon.

–       Det finns så klart utmaningar med att köra fossilfritt, både ekonomiska och tekniska aspekter. Vi måste tänka till mer kring var vi ska tanka och fordonen har behövt ställas om rent tekniskt. Men vi gör det här för att vi tror på hållbarhet och jag märker att vår personal tycker att det här är allt viktigare. Det känns rätt mot kommande generationer och mot vår omvärld.

Det är inte bara den miljömässiga hållbarheten som ligger i fokus utan också den sociala. Alla fordon har fordonsdatorer som visar framfart, färdväg och hastigheter. Stort fokus ligger på att utbilda förarna och se till att godset körs på ett trafiksäkert sätt. Allt det här, menar Anders Clarén, innebär också att företaget bidrar till både samhället och välfärden:

–       Det gör vi genom att se till att vi har svenska transporter som är attraktiva för kunderna. Det är viktigt eftersom det i dag råder en hård internationell konkurrens.

Det här reportaget är en del av Transportföretagens initiativ från A till B – en bransch i förflyttning, där vi berättar om hur transportsektorn förändras.