Digitalisering gör stadstransporterna smarta och hållbara

I serien ”Från A till B” får du bekanta dig med den våg av förändring som just nu drar genom hela transportnäringen. Ett av bolagen som är med och driver den resan är Widriksson Logistik. Med hjälp av digitalisering är de med och bidrar till en smartare och mer hållbar citylogistik.

Widriksson Logistik i Stockholm har under åren bidragit till att både branschen och stadsmiljön förändrats. Bolaget är specialister på smart citylogistik och utvecklar lösningar för att möta behoven kring last mile, det vill säga där leveransen når slutkunden, i storstadsmiljö.

–       Last mile har tidigare setts som någonting väldigt komplext på grund av att det är så många parter som är involverade. Samtidigt är last mile, sett till hela varukedjan, en väldigt kort men intensiv del av processen. Vi tillför logistikteknik och nyttjar digitala lösningar för att lösa problemet med att alla parter har lite information men där ingen tidigare haft helhetsinformationen om produktens resa, berättar vd Johan Nyblom.

De senaste åren har last mile gått från att ses som något jobbigt, krångligt och stökigt till att vara extremt hett och där man ser nyttan av distributören

Med hjälp av digitala lösningar kan kunderna följa godset i realtid, veta när leverans är planerad eller enkelt boka om.

–       De senaste åren har last mile gått från att ses som något jobbigt, krångligt och stökigt till att vara extremt hett och där man ser nyttan av distributören. Det har gått från att ses som en kostnadsbelastning till att vara ett mervärde – vi är en konkurrensfördel för våra kunder. Det är en häftig resa att få vara med om.

Jag tror att som samhälle har vi hoppat fram flera år i digitaliseringen

Det som har drivit på utvecklingen, menar Johan Nyblom, är att mottagarna i dag ställer högre krav på transporter och att de ska anpassas efter deras livssituation. Samtidigt ökar också behovet av smarta lösningar för citylogistik:

–       Coronapandemin har accelererat många av förändringarna. Jag tror att som samhälle har vi hoppat fram flera år i digitaliseringen och då ökar också behovet av digitaliseringen inom transporter.

Ledstjärnan är hållbarhetsresan – Widriksson Logistik har som första åkeri i Sverige fått märkningen Bra Miljöval på lätta lastbilstransporter körda med biogas. Alla företagets fordon drivs av helt fossilfria och förnybara drivmedel såsom el, biogas och HVO.

–       Vi delar in hållbarhetsperspektivet i tre delar – miljö, samhällsperspektivet och det ekonomiska. Det sista är en förutsättning för en långsiktighet. Det handlar om hur du producerar på ett hållbart sätt och innefattar till stor del säkerställandet av goda arbetsförhållanden för våra medarbetare. Transporter kostar och beroende på vilken kravställning du har finns en prislapp, precis som med allt som produceras.

För att möta dessa tre ben är digitalisering återigen en nyckel:

–       Paradoxalt nog är vår ambition att köra så få kilometer som möjligt varje dag – men med så mycket gods som möjligt. Här kommer det digitala in – att optimera rutter, att se flöden, att ha en hög fyllnadsgrad i fordonen och så effektivt emballage som möjligt. Ett helhetstänk är otroligt viktigt i hela processen, avslutar Johan Nyblom.

Läs mer:

Det här reportaget är en del av Transportföretagens initiativ från A till B – en bransch i förflyttning, där vi berättar om hur transportsektorn förändras. Är du nyfiken på den resan? För att läsa mer om kampanjen, besök https://www.transportforetagen.se/a-till-b/