Digital hamn löser gamla problem

I serien ”Från A till B” får du bekanta dig med den våg av förändring som just nu drar genom hela transportnäringen. Gävle Hamn AB är med och driver den resan. Här är visionen att vara med och förändra system som är hundratals år gamla för att skapa smartare och mer hållbara anlöp.  

Gävle hamn är den svenska ostkustens största containerterminal och den tredje största i Sverige totalt sett. Varje år sker här cirka 900 hamnanlöp. Gävle hamn är också skådeplatsen för en digitaliseringsresa, där framtidens moderna hamn tar plats. Ett av dessa projekt, det EU-finansierade ”Efficient flow”, ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Gävle hamn och Rauma hamn m.fl., har mynnat ut i en app där man i realtid kan följa trafiken till hamnen:

–       Hamnbranschen har varit ganska sen att förändras, men vi tror att det kommer hända väldigt mycket och snabbt de kommande åren. Framförhållning är en nyckel – det ger möjlighet att spara energi och planera kostnader. En hamn är ett nav, en knutpunkt. Här samlas många aktörer: terminaler, åkerier och fartyg. Vi behöver hitta effektiva sätt att dela information i hela kedjan, berättar Linda Astner, Hållbarhetschef i Gävle Hamn AB.

Det känns jättespännande att kunna vara med och förändra ett system som finns i hela världen

Ytterligare ett projekt som just nu bedrivs heter Just-in-Time Gävle. Det innebär att ett digitalt kösystem, där fartyget ansöker om en köplats via ett webbformulär, kommer att testas under 2021/22. Detta ger fartygen utrymme att anpassa hastigheten och därmed minska klimatpåverkan.

–       Sjöfarten lyder i dag under ett system som sett likadant ut i flera hundra år och där ”first-come-first-served” gäller i hamnarna. Det innebär i princip att fartygen kör så fort som möjligt mot destinationen men sedan kan få vänta länge på att få komma in till kaj. Projektet vill dela ut digitala köbrickor som möjliggör att fartygen kan planera resan och anpassa hastigheten för att anlända ”just-in-time”. Det känns jättespännande att kunna vara med och förändra ett system som finns i hela världen och där vi kan medverka till att spara in på bränslekostnader och sänka koldioxidutsläpp, säger Linda Astner.

Att flytta över mer gods till sjön innebär att vi kan avlasta en begränsad landinfrastruktur

Hållbarhetsfrågan är extra viktig eftersom stora mängder gods går till sjöss, menar Fredrik Svanbom, vd för Gävle hamn AB.

–       Att frakta gods på fartyg är oerhört energieffektivt. Det finns dessutom enorm kapacitet i hamnar och farleder, i det perspektivet är sjöfarten en närmast outnyttjad resurs. Alla prognoser visar att godsvolymerna kommer att öka. Att flytta över mer gods till sjön innebär att vi kan avlasta en begränsad landinfrastruktur som redan i dag är hårt ansatt.

Just Gävle hamn har med sitt strategiska läge i södra Norrland också en extra viktig roll, menar Fredrik Svanbom. Hamnen betjänar Sveriges inland, t ex det folkrika norra Mälardalen och den viktiga basindustrin med stål- och pappersvaror i södra Norrland.  

–       En hamn har inget existensberättigande i sig själv utan vi finns till för att möjliggöra för norra Mellansverige att få ut sina produkter och in sina råvaror på ett hållbart och effektivt sätt. Vårt jobb är att säkerställa att det finns infrastruktur för detta. Vi är en dörr till världen, avslutar Fredrik Svanbom.

Läs mer:

Det här reportaget är en del av Transportföretagens initiativ från A till B – en bransch i förflyttning, där vi berättar om hur transportsektorn förändras. Är du nyfiken på den resan? För att läsa mer om kampanjen, besök https://www.transportforetagen.se/a-till-b/