”Det ska inte vara svårare än att handla en liter mjölk”

I serien ”Från A till B” får du bekanta dig med den våg av förändring som just nu drar genom transportnäringen. Ett av bolagen som är med och driver den resan är Sundfrakt, som satsar på att bli klimatneutrala redan 2035:
– Vi vill vara med och visa vägen genom att bidra med en hållbar utveckling för samhället och näringslivet, säger vd Markus Sundström.

Nyligen gick Sundfrakt, med bas i Sundsvall, ut med att de tillsammans med Transportörsnätverket TRB Sverige och övriga delägare tagit fram och undertecknat ett klimatprotokoll med målet att vara klimatneutrala 10 år före det nationella målet. Det vill säga 2035 snare än 2045. Utöver det har Sundfrakt dessutom satt målet att redan 2026 minska sina utsläpp med 70 procent jämfört med 2010.

–       Vi har arbetat med hållbarhet under många år och även om marknaden verkligen har vaknat de senaste åren upplever vi att omställningen går för trögt. Nu kan vi gå in och pusha på i en högre takt. För oss är den här satsningen så klart också en konkurrensfördel, säger Lotta Björnberg, Hållbarhetschef hos Sundfrakt.

Sundfrakts verksamhet bedrivs över hela Sverige och även i Skandinavien. Den innefattar en rad transportområden, exempelvis bygg- och anläggning, tank- och bulkgods samt logistik/miljö, där man specialiserat sig på kompletta, sammansatta logistiklösningar med stort hållbarhetsfokus. Ett viktigt ben för att klara av att hantera godset på bästa sätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv är att välja mellan de transportslag som är bäst lämpade för ändamålet. Inom koncernen finns exempelvis en hamn:

–       Under många år har det funnits en diskussion rörande fordonsslag, man pratar om intermodalitet. Det handlar om att matcha godset för den transport som är mest lämplig, oavsett om den går på gummihjul, på båt eller tåg. Det ser vi som en viktig del i vårt arbete och det är därför vi även valt att bedriva hamnverksamhet. Vi får även in järnvägen via den kopplingen och kan därmed flytta godset mellan de olika transportbärarna, berättar Markus Sundström.

Att handla hållbara transporter ska inte vara svårare än att handla en liter mjölk

För att underlätta i arbetet med att vägleda kunderna mot hållbara fraktalternativ arbetar Sundfrakt med sitt eget unika koncept Klimatsmarta transporter, där kunden själv kan välja hur klimatsmart deras transport ska vara utifrån sina krav på hållbarhet.

–       Att handla hållbara transporter ska inte vara svårare än att handla en liter mjölk. När du står i butiken har du en vara med en eko-stämpel och en utan, sedan väljer du själv vilken du vill ha beroende på vad du är beredd att bidra med för klimatet.

I den typen av företag som vi är vill vi ha hårda hållbarhetskrav på oss

Något som däremot har förvånat är att transportköparna som är kopplade mot en konsumentmarknad har kommit längre i sitt hållbarhetstänk än exempelvis de som arbetar på byggsidan, där slutkunden är stat och kommun:

–       I den typen av företag som vi är vill vi ha hårda hållbarhetskrav på oss men i just den här sektorn räknas det fortfarande väldigt mycket på kronor och ören. Att betalningsviljan för hållbarhet inte är högre kan man ju tycka är lite konstigt. Vi önskar att alla transportköparna premierade hållbarhet, just byggsektorn är där en omställning borde gå fortast att genomföra, avslutar Markus Sundström.

För att läsa övriga inslag i vår kampanj om transportnäringens förändring, följ denna länk: https://www.transportforetagen.se/a-till-b/