”Det finns en oerhörd kraft i medlemsföretagen”

I kampanjen Från A till B får du följa den våg av förändring som just nu drar igenom transportnäringen. Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen, menar att framtidsutsikterna är positiva:
– Jag tror att transportsektorn går en ljus framtid till mötes – jag är fast övertygad om att vi kommer att klara den omställning vi står inför.

Transportföretagen är med sina över 9000 medlemsföretag på vägen, i luften och till sjöss en samlande röst för den svenska transportnäringens många aktörer. Och det bubblar också i branschen: just nu sker en omställning mot såväl mer hållbara som smartare transportlösningar.

–       De allra flesta företagen utvecklar, förändrar och omprövar sina verksamheter och tar hjälp av ny teknik, forskning och innovation. Min bild är att det pågår ett förändringsarbete i alla branscher inom Transportföretagen men i olika omfattning. Tittar man på exempelvis klimatmålen vet vi att det påverkar alla verksamheter och att det finns en stor medvetenhet hos våra medlemsföretag om att arbetet här måste fortgå om vi ska vara fortsatt konkurrenskraftiga, säger Marcus Dahlsten.

Framtiden, menar han, kommer inte att innebära färre transporter. Behoven ökar med den ekonomiska tillväxten, teknikens utveckling och trender som e-handel:

–       Vi har en framtid som kommer att innebära fler transporter – dels av det enkla skälet att jag tror att vi kommer ha en ökad handel inom landet, dels för att det kommer att ske en ökning i såväl import som export. Lägg till det ett ökat resande samtidigt som vi dessutom blir allt fler människor som behöver transportera oss eller våra varor på ett eller annat sätt.

Samtidigt som mycket händer i branschen krävs också att politiken möter upp för att möjliggöra omställningen:

–       Det vi behöver är långsiktiga och tydliga spelregler. Om man tar drivmedelsfrågan som exempel är det oerhört viktigt för våra medlemsföretag som använder drivmedel att man vet vad man har att förhålla sig till under långa tidsperioder, eftersom fordon har lång livslängd.

–       Tittar man på ett annat exempel i form av laddinfrastruktur behöver man från politiken leverera förutsättningar för en fortsatt utbyggnad. Vi behöver framför allt att politiken i stort behandlar och tänker på transportsektorn som blodomloppet i samhället.

Här menar Marcus Dahlsten att också Transportföretagen har en viktig roll att fylla:

–       I och med att vi samlar en hel branschs synpunkter och uppfattningar kan vi föra fram dem med kraft och vara den samlade transportbranschens röst i samhället.

Framtidsutsikterna är också goda, avslutar Marcus Dahlsten:

–       Jag tror att transportsektorn går en ljus framtid till mötes – jag är fast övertygad om att vi kommer att klara den omställning vi står inför. Det finns en oerhörd kraft i medlemsföretagen och ett växande behov av deras tjänster.

Det här reportaget är en del av Transportföretagens initiativ från A till B – en bransch i förflyttning, där vi berättar om hur transportsektorn förändras. Är du nyfiken på den resan? För att läsa fler avsnitt eller för att lyssna på vår podcast, besök https://www.transportforetagen.se/a-till-b/