Det är transporterna och mötena som löser framtidsproblemen

När före detta Transportgruppen blev Transportföretagen startade en ny era. I dag är organisationen väl etablerad som språkrör för den samlade transportnäringen inom både arbetsgivar- och branschfrågor. Björn Alvengrip, ordförande sedan nio år tillbaka, har under sin tid sett hur såväl organisationen som branschen och samhällets krav har förändrats. Och han är positiv till framtiden.

Björn Alvengrip har lång erfarenhet av transportsektorn. Dels operativt, som vd för Hallands Hamnar, dels i ett helikopterperspektiv i rollen som ordförande för Transportföretagen sedan 2012. Och mycket har hänt under denna tid. Organisationen har formats om från att arbeta på ren förbundsbasis och med ett fokus nästan uteslutande på arbetsgivarfrågor, till att i dag representera hela transportnäringen och också med ett bransch- och näringspolitiskt perspektiv.

–       På ett övergripande plan tycker jag att vi har lyckats att arbeta väldigt bra med de här frågorna, att vi har skapat ett samlat Transportföretagen har gett tydlig effekt. Vi vet att vi tillhör toppskiktet inom Svenskt Näringsliv när det gäller förhandlingar och kollektivavtal. Styrelsens fokus är att skapa en lika bra utveckling på branschsidan och det näringspolitiska. Där tycker jag att vi de senaste åren har stärkt upp jättebra.

På dessa gångna år har också nya frågor seglat upp allt högre på agendan:

–       Frågan om hållbarhet har så klart fått allt större fokus, sedan har du frågor som rör framför allt digitalisering och automatisering där mycket förändring fortfarande ligger framför oss.

Det har gått från att transportsektorn ses som något dieselstinkande i periferin till att stå i debattens mitt

Även ute i samhället kastas mer och mer ljus på transportsektorn, inte minst den nyss nämnda och allestädes närvarande frågan om hållbarhet:

–       Vi ser att en väldigt central del av samhällsutvecklingen sker kring våra frågor. Det har gått från att transportsektorn ses som något dieselstinkande i periferin till att stå i debattens mitt. Vi är pilot i hållbarhetsresan – vi är den bransch som går först i den gröna omställningen. Ingen annan bransch har på så kort tid fått ett så tydligt klimatfokus som vi med en målsättning om att minska utsläppen med 70 procent. Det gör att vi är relevanta och intressanta ur samhällets perspektiv.

Det sistnämnda innebär också att transportsektorn har blivit än mer viktig som samtalspart till politiken. Här har man under senare år haft stor nytta av att Transportföretagen samlar branscherna, menar Björn Alvengrip:

–       Politiken vill inte prata buss, hamnar eller åkerier för sig, man vill prata med hela transportsystemet på en gång. Där har det skett en jättestor förändring och det är en bra utveckling. De flesta transporter är inte ett transportslag utan de är kombinerade – en del av transporten kanske sker med fartyg, nästa del med lastbil eller järnväg, det är så det fungerar och så frågorna måste angripas.  

Hållbarhet med rätt fokus

Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter att styra debatten åt rätt håll, inte minst när det gäller hållbarhetsfrågan. Här, menar Björn Alvengrip, finns annars en risk att man landar i för samhället ohållbara åtgärder:

–       Många gånger pekas det på defensiva lösningar – att vi ska resa eller transportera mindre. Det är viktigt att vi vågar utmana den typen av föreställningar. Det är transporterna och mötena som löser framtidsproblemen. Däremot ska vi resa och transportera på ett mer hållbart och smart sätt.

Det vore så klart extra kul att gå från att ses som miljöbov till att bli klimathjälte på tio år

Och trots att målen för transportsektorn är så pass högt ställda är han optimistisk inför framtiden och möjligheten att vi når 70-procentsmålet:

–       Det vore så klart extra kul att gå från att ses som miljöbov till att bli klimathjälte på tio år, och vi har fullt fokus på det. Tittar vi på innovationskraften vad gäller exempelvis hållbarhetspriset som Transportföretagen delar ut ser vi att det inte bara är vår huvudorganisation som har fokus på dessa frågor, det ligger väldigt djupt förankrat bland våra medlemsföretag.

Han lyfter exempelvis citylogistiken som ett område där det snabbt utvecklas nya lösningar:

–       När vi beställer hem något får vi jättestora paket, när man tagit bort wellpappen och kuddarna så är varan i mitten tio gånger mindre än emballaget. Här måste vi bli smartare, hitta sätt att fylla lastbärare mer optimalt och att till exempel samlasta. Tittar vi bakåt på de som varit nominerade till Transportföretagens hållbarhetspris hittar vi exempelvis ett företag som vann genom att de lyckats samordna inleveranser och utleveranser så att de kunde ta med sig emballage och lastpallar. Mer sådana lösningar tror jag att vi kommer att se mer av.

Många framgångar i bagaget

Utöver de senaste årens näringspolitiska vinster i form av ett mer fokuserat arbete finns mycket annat att vara stolt över, säger Björn Alvengrip. Transportföretagen har bidragit till frågor som har bäring på sektorer även utanför den egna:

–       En jättestor framgång var när vi lyckades, med epicentrum kring hamnarna, få till stånd en förändring i lagstiftningen vad gäller konfliktreglerna. Här hade vi bra dragkraft från andra sektorer och Svenskt Näringsliv. Ur ett arbetsgivarperspektiv var det här av stor nytta för hela arbetsmarknaden. Det var en historisk framgång.

Ytterligare en framgång värd att nämna ligger i dialogen med regeringen under den nuvarande coronakrisen, som på ett exceptionellt och ojämförligt sätt påverkat transportsektorn:

–       Våra branscher blev snabbt drabbade, vissa gick från 100 procent i verksamhet till nästan 0 procent, ta flyget eller långfärdsbussar som exempel. Här lyckades vi som en enad bransch sätta tryck på regeringen under coronapandemins första månader. Vi var först ut vad gäller att kräva korttidspermittering och ekonomiskt stöd till företag. Det gjorde att politiken snabbt tog fram lösningar och visar hur starka vi är tillsammans. Det är återigen inte ett arbete som vi har drivit själva, men där vi har varit otroligt aktiva.

Vi har lyckats anpassa vår organisation efter omvärldens förändringar

Sist men inte minst finns också en stolthet kring hur Transportföretagen synliggör transportsektorn:

–       Rent internt tycker jag att vi har lyckats utveckla erbjudandet till medlemsföretagen på ett väldigt bra sätt. Vi är ganska små bland de fem sektorerna i Svenskt Näringsliv men jag är mycket nöjd med att vi tar en så stor plats i de viktiga sammanhangen. Vi har lyckats anpassa vår organisation efter omvärldens förändringar. Det innebär att vi i dag står väldigt starka inför framtiden och inför de kommande tio åren.