Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Skolan och jobben

Transportföretagen Motor verkar för att säkra kompetensförsörjningen till motorbranschen. I korthet handlar det om att se till att det finns tillräckligt med anställningsbar personal. Som besitter den kompetens som våra medlemsföretag behöver.

Du kan läsa mer om vårat arbete med kompetensförsörjning här

För att lyckas med vårt uppdrag så jobbar vi långsiktigt och i nära dialog med ansvariga myndigheter, det gäller inte minst i relationen till Skolverket. Eftersom att gymnasieskolan, främst genom fordons- och transportprogrammet, utbildar den personal som motorbranschen efterfrågar i störst utsträckning. I den här dialogen gäller det att se till att yrkesutbildningen motsvarar motorbranschens efterfrågan på kunskap och kompetens. 

Vi jobbar även tillsammans med Arbetsförmedlingen där vi genom dialog dels synliggör motorbranschens behov av personal och dels vilka kompetenser som efterfrågas av företagen i branschen.

Motrbranschens arbetsgivareförbund har tillsammans med If Metall respektive Svenska Målareförbundet gemensamt bildat Motorbranschcollege, MBC, och Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN. Båda yrkesnämnderna har som mål att det ska finnas välutbildad och yrkeskunnig arbetskraft tillgänglig för branschens företag.

MBC och LYN lägger stora delar av sina resurser på att stärka rekryteringen till motorbranschen. Det här har blivit extra viktigt de senaste 6-8 åren då demografiska skillnader fört med sig nedåtgående ungdomskullar och att ungdomars intresse för yrkesutbildning minskar generellt i Sverige.  

MBC och LYN arbetar för att ständigt förbättra kvaliteten i yrkesutbildningen. Vi gör det bland annat genom flera typer av lärarfortbildningar och genom att förmå motorbranschens företag att engagera sig i dialogen med gymnasieskolor.  

Ett urval korta fakta om MBC och LYN

  • Främjar utvecklingen av yrkesutbildning inom motorbranschen
  • Informerar relevanta målgrupper om motorbranschens behov och möjligheter - såväl karriärmässigt som branschens utvecklingsvägar
  • Följer, främjar och initierar vidareutbildning inom motorbranschen
  • Sprider information om yrken och branschens krav på dessa
  • Arbetar aktivt för en större samverkan mellan näringsliv och gymnasieskolor i frågor som rör yrkesutbildning
  • Arbetar för att öka arbetsmarknadspolitiska satsningar mot motorbranschen
  • Anordnar årligt slutprov för gymnasieelever på fordonsprogrammet
  • Deltar i mässor och tar fram trycksaker och annat marknadsföringsmaterial både riktat mot elever och studie- och yrkesvägledare
  • Företräder motorbranschens yrken i tävlingar för unga yrkesarbetare – World Skills Competition, EuroSkills och Yrkes-SM.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.